فهرست گزيده پايان نامه‏ هاى مركز تحقيقات امام على عليه ‏السلام - صفحه 127

فهرست گزيده پايان نامه‏هاى مركز تحقيقات امام على عليه ‏السلام

سيد فخرالدين مؤيّدى‏ ۱

مقدّمه

پس از مزيّن شدن سال 1379 به نام مبارك اميرالمؤمنين على عليه ‏السلام ، بستر تأسيس مركزى به نام آن امام همام در كنگره بين المللى «امام على عليه ‏السلام و عدالت، وحدت و امنيت» فراهم گرديد و در سال 1380 از سوى شوراى گسترش آموزش عالى، ايجاد مركز تحقيقات امام على عليه ‏السلام وابسته به پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى مورد تأييد قرار گرفت .
شناسايى سيره نظرى و عملى اميرالمؤمنين على عليه ‏السلام در ابعاد اجتماعى به معناى عام آن و عرضه آن به جامعه بشرى جهت حركت به سوى جامعه علوى، از اهداف مركز مى‏باشد كه به منظور تحقّق آن اقداماتى به عمل آمده است؛از جمله: انعقاد قرارداد طرحهاى پژوهشى با محقّقان و انديشمندان داخلى و خارجى، ترجمه و چاپ آثار مرتبط با امام على عليه ‏السلام ، تأسيس كتابخانه تخصّصى با بيش از 6000 جلد كتاب در قريب به 2450 عنوان، راه‏اندازى سايت اطّلاع‏رسانى پايگاههاى اينترنتى درباره اميرالمؤمنين على عليه ‏السلام به نشانى www.imamali.ir، ايجاد تمهيدات لازم جهت راه اندازى سايتى به نشانى www.imamali.ac.ir كه معرّف فعّاليّتهاى مركز مذكور مى‏باشد، برگزارى دو مرحله فراخوان مقالات و پايان‏نامه‏ها در سطح كشور به نام «الصراط المستقيم»، گردآورى لوحهاى فشرده پانصد عدد از نسخه‏هاى خطّى تصويربردارى شده در موضوعات مرتبط با امام على عليه ‏السلام ، گردآورى قريب به 13500 مقاله و همچنين گردآورى پايان‏نامه‏ها در مقاطع دكترى و كارشناسى ارشد در موضوعات مربوط به اميرالمؤمنين على عليه ‏السلام كه فهرست گزيده آن در ذيل آمده و محقّقان محترم جهت استفاده از منابع مذكور مى‏توانند با حضور در محل كتابخانه مركز تحقيقات امام على عليه ‏السلام (نشانى: بلوار ميرداماد ـ خيابان نفت شمالى ـ خيابان ششم ـ پلاك 99، تلفن: 22222642 و 22257423) از منابع مذكور بهره‏مند گردند.

1.پژوهشگر، دبير شوراى علمى مركز تحقيقات امام على عليه ‏السلام ، تهران.

صفحه از 128