نقد و بررسى آراء دكتر عبدالعزيزمحمّد نور ولى پيرامون حديث غدير خم - صفحه 94

نقد و بررسى آراء دكتر عبدالعزيزمحمّد نور ولى پيرامون حديث غدير خم در كتاب «أثر التشيع على الروايات التاريخيّة فى القرن الأوّل الهجريّ»

نگارش: مجيد مجرّد؛ استاد راهنما: دكترسيّدرضا مؤدّب؛ استاد مشاور: دكتر غلامحسين اعرابى، پايان نامه كارشناسى ارشد دانشگاه قم، دانشكده الهيّات و معارف اسلامى، گروه علوم قرآن و حديث، تابستان 1381، 217ص.

عبدالباقر امانى‏ ۱

اين پايان‏نامه در پى آن است كه به بيان آراء و نظرات دكتر عبدالعزيز محمّد نور ولى در كتاب «أثر التشيع على الروايات في القرن الاول الهجريّ» آنها را مورد نقد و بررسى منطقى قرار دهد. براى رسيدن به اين هدف، مبحث دوم از فصل اوّل كتاب مذكور ـ كه پيرامون حادثه غدير خم نگاشته شده است ـ انتخاب و بر اساس مراحل و ترتيب اين مبحث، ترتيب پايان نامه مشخّص و معلوم گرديد. لذا در فصل سوم مجزّا با عناوين كلّيّات، گزارش حديث غدير از منظر دكتر محمّد نور ولى، و نقد و بررسى ديدگاههاى دكتر محمّد نور ولى در حديث غدير، به بحث و نگارش پرداخته شده است.

معرّفى مؤلّف و كتاب مورد نقد

كتاب «أثر التشيع على الروايات التاريخيّة في القرن الأوّل الهجريّ» تأليف عبدالعزيز محمّد نور ولى است كه در سال 1415 ق. با ارائه اين اثر به اخذ درجه دكترا نائل مى‏شود. آن گونه كه از مطالب كتاب بر مى‏آيد، وى نسبت به شيعه و فضائل ائمّه اطهار عليهم ‏السلام ، خاصه امير مؤمنان على عليه ‏السلام تعصّب خاصى دارد؛ به گونه‏اى كه در فصلهاى مختلف كتاب خود در پى ايراد و اشكال از عملكرد شيعه و ردّ فضائل امام على عليه ‏السلام است.
فهرست كلى كتاب به ترتيب زير است:

1.كارشناس كتابدارى و اطّلاع رسانى كتابخانه مركزى دانشگاه قم، دانشجوى كارشناسى ارشد كتابدارى و اطّلاع رسانى دانشگاه آزاد اسلامى واحد همدان.

صفحه از 96