گفتارى در مدفن حضرت زينب(س) - صفحه 24

گفتارى در مدفن حضرت زينب(س)

نهله غروى نائينى‏۱

چكيده: در مورد مزار حضرت زينب (س) ميان مورخان اختلاف است. از سويى وجود دو مركز مشهور در دمشق و قاهره و از سويى بيان برخى مورخان كه مزار ايشان را در مدينه مى‏دانند. نويسنده در اين گفتار، ادلّه هر سه نظر را بررسى كرده و نظر سوم را قوى‏تر مى‏داند.

كليد واژه‏ها: حضرت زينب (س) - مدفن / مدينه / قاهره / دمشق / مزارات اهل بيت.

مقدمه‏

حضرت زينب كبرى(س) دختر اميرالمؤمنين، علىّ‏بن ابى‏طالب‏بن عبدالمطلّب‏بن هاشم قريشى هاشمى و حضرت زهرا عليها السلام در حيات رسول خدا صلى اللَّه عليه وآله به دنيا آمد و الطاف آن حضرت را درك كرد. (2: ج 7، ص 134) بر اساس گفته ابن‏اثير حضرت زينب(س) آخرين فرزند حضرت زهرا عليها السلام بود. ايشان در رجب سال 61 يا 62 هجرى، رحلت فرمود.

1.دانشيار دانشگاه تربيت مدرس.

صفحه از 30