سيماى حضرت زينب عليها السلام در آينه برخى منابع انگليسى‏ - صفحه 46

اثرگذارى به وجود آورند. بى‏ترديد، يكى از اثرگذارترين وقايع تاريخى در تمامى اعصار و قرون و جوامع بشرى، واقعه كربلاست. آنچه در ساعاتى چند در عاشوراى سال 61 هجرى در كربلا روى داد، تنها پيكارى همانند ساير جنگها نبود، بلكه نبردى نابرابر بود كه مى‏رفت تا ابديّت تاريخ، تأثير خود را بگذارد. عاشورا خورشيدى است كه هرگز غروب نخواهد كرد.
البتّه خورشيد عالمتاب وجود مقدّس حضرت امام حسين عليه السلام محور كلّ واقعه عاشورا بود و بدين لحاظ، هركس كه بدين واقعه جانسوز توجّه مى‏كند، بى‏اختيار توجّهش به سوى آن حضرت جلب مى‏شود؛ امّا ياوران و پيام‏رسانان واقعه كربلا نيز سهمى فراوان در اين حماسه ايفا كرده‏اند. يكى از چنين شخصيّتهاى اثرگذار و ارجمند، وجود مقدّس حضرت زينب كبرى (س) است. مقاله حاضر به بررسى دو مدخل معطوف به آن حضرت در سه كتاب مرجع به زبان انگليسى مى‏پردازد.
تا آنجا كه نگارنده مقاله حاضر تفحّص و پيگيرى كرده است، تنها سه كتاب مرجع انگليسى داراى مدخلى درباره حضرت زينب كبرى (س) بوده‏اند و مابقى آنچه عناوين آن در فهرست منابع و مآخذ مى‏آيد، مدخلى در خصوص آن حضرت ندارند. شگفت‏آور آنكه منبعى مانند «دايرة المعارف اسلام» (چاپ لايدن هلند، ويراست دوم) نيز - با همه جامعيّتى كه مدّعاى مؤلّفين آنهاست - مدخلى در خصوص آن حضرت ندارد! همچنين «دايرة المعارف موجز اسلام»، تأليف گلاسه، در ذيل مدخل «زينب بنت على» تنها به درج يك عبارت كوتاه بسنده مى‏كند و آن هم به قرار زير است: «دختر على و فاطمه». و اين در حالى است كه همين دايرةالمعارف، مدخلهاى مفصّلى را به بنى‏اميّه، معاويه ابن ابى‏سفيان، ابوهريره و حتّى حجّاج‏بن‏يوسف اختصاص داده و حجّاج‏بن‏يوسف را - كه بدون ترديد يكى از كريه‏ترين و خون آشام‏ترين چهره‏هاى تاريخ بود - به صورت چهره‏اى بسيار پرافتخار و مايه مباهات فرهنگ و تمدّن اسلامى به تصوير كشيده است!
ترديدى باقى نمى‏ماند كه اين «تجاهل آكادميك» به اصطلاح شرق‏شناسان

صفحه از 51