گزارش حضرت زينب از رويداد كربلا و مقدّمات و پيامدهاى آن‏ - صفحه 93

گزارش حضرت زينب از رويداد كربلا و مقدّمات و پيامدهاى آن‏

نادر فضلى‏۱

چكيده: امام سجّاد عليه السلام در روايتى مفصّل، گزارشى از رويداد كربلا و مقدّمات و پيامدهاى آن از عمّه گرامى خود حضرت زينب (س) نقل مى‏كند. اين روايت در كتاب «كامل الزيارات» نوشته ابن‏قُولَوَيه قمّى (متوفّاى قرن چهارم هجرى) آمده و يكى از مستندترين روايات درباره حادثه عاشوراست. نگارنده در اين گفتار، ترجمه فارسى اين روايت را با مقدمات لازم و برخى نكات توضيحى آورده است.

كليد واژه: عاشورا / كربلا / ابن‏قولويه قمّى (قرن 4) / كامل الزيارات / امام سجّاد عليه السلام / حضرت زينب (س).

مقدّمه‏

يكى از داستانهاى مهمّ و معروف قرآن ماجراى آوردن تخت بلقيس به دربار حضرت سليمان است. حضرت سليمان براى قدرت‏نمايى در برابر بلقيس، تصميم مى‏گيرد تخت بزرگ وى را پيش از آمدن او به دربار، آنجا حاضر كند و از اين رو،

1.دكتراى علوم قرآن و حديث، مدرس دانشكده علوم قرآنى، تهران.

صفحه از 104