اعجاز و تحدّى قرآن از نظر آيت ‏اللَّه ميرزا مهدى اصفهانى - صفحه 46

اعجاز و تحدّى قرآن از نظر آيت‏اللَّه ميرزا مهدى اصفهانى

اصغر غلامى‏۱

چكيده: اعجاز يعنى به عجز درآوردن و عاجز كردن. وجوه اعجاز و تحدّى قرآن از مباحثى است كه همواره مورد بحث متكلّمان بوده و آراء و نظرات گوناگونى در اين رابطه، مطرح شده است. با توجّه به نظريّات مختلف در باب وجه اعجاز قرآن از سوى عالمان و متكلّمان مسلمان، چون شيخ طبرسى، سيّد مرتضى، قطب راوندى، امين‏الاسلام طبرسى، علّامه مجلسى و آيت اللَّه خويى و... اقوال در وجه اعجاز قرآن به دو بخش 1. فصاحت و بلاغت (جنبه‏هاى ادبى) و 2. محتوا (علوم و معارف) تقسيم‏بندى شده است. ميرزا مهدى اصفهانى مهم‏ترين وجه اعجاز قرآن را علوم و معارف جديد الاهى و كلام اللَّه بودن آن مى‏داند. وى در رساله «إعجاز كلام اللَّه المجيد» با ذكر شواهدى، به تبيين مدّعاى خويش مى‏پردازد و معتقد است كه وجه اعجاز قرآن را در خود قرآن و كلام حاملان علوم آن بايد جستجو كرد. در اين پژوهش، با استناد به اين اثر، به بررسى ادلّه مرحوم ميرزاى اصفهانى در مورد وجه اعجاز قرآن، شامل: عموميّت و شمول اعجاز قرآن در همه اعصار، طعن كافران به علوم و معارف قرآن، كلام اللَّه بودن قرآن، احسن الحديث بودن قرآن

1.پژوهشگر، حوزه علميّه قم.

صفحه از 83