مصاحبه علمى مكتوب با آيت‏ اللَّه سيّد على ‏اكبر قرشى‏ - صفحه 135

مصاحبه علمى مكتوب با آيت‏اللَّه سيّد على‏اكبر قرشى‏

عباس نورى ۱

لطفاً اختصاراً خودتان را معرفى فرمائيد.

اينجانب سيد على‏اكبر قُرشى در سال 1307 شمسى (نهم آبان) در شهر بناب از شهرستانهاى آذربايجان شرقى متولد شدم. پدرم مرحوم سيد محمّد قرشى از روحانيون بنام آن شهر و اهل علم و تقوى وايمان و مبلّغ دينى بود كه من بسيارى از توفيقات خودم را از انفاس پاك او مى‏دانم. مادرم نيز اهل ايمان و اهل ولايت و از زنان پاكدامن بود، جدّ مادريم دخترش را براى وصلت به فاطمه سلام اللَّه عليها به پدرم داده بود.
دروس فارسى را در مدارس ملّى خوانده‏ام و بعد در محضر پدرم و حوزه علميه بناب به دروس حوزوى پرداختم، بعد از فوت پدرم حدود سال 1323 به حوزه مقدّس قم مشرّف شده و از محضر اساتيد قم، آيت‏اللَّه بروجردى، آيت‏اللَّه سلطانى، آيت‏اللَّه صدوق، آيت‏اللَّه مجاهدى و امثالهم كسب فيض كردم.
و از حدود سال 1332 ساكن اروميه شدم چون مردم احتياج به روحانى داشتند، درخواست كردند من نيز قبول كردم. از سال 42 كه امام رحمةاللَّه عليه قيام

1.مدرّس دانشگاه آزاد اسلامى، خوى.

صفحه از 138