تداوم امامت بر مبناى آيه 51 سوره قصص‏ - صفحه 86

تداوم امامت بر مبناى آيه 51 سوره قصص‏

عبّاس نورى‏۱

چكيده: نگارنده آيه «و لقد وصّلنا لهم القول»۲ را از آياتى مى‏داند كه بر امامت اهل بيت عليهم السلام دلالت دارند. وى ابتدا مفردات آيه شريفه را تبيين مى‏كند و سپس اقوال مفسّران را نقل مى‏كند و پس از آن اشاره مى‏كند كه قرآن به تنهايى براى تذكّر دادن كافى نيست و به مبيّن معصوم نياز دارد. پس از آن، پنج روايت نقل مى‏كند به اين مضمون كه مراد از پيوستگى قول در آيه، تداوم امامت است.

كليد واژه: نصوص امامت / آيه 51 سوره قصص / امامت / تفسير موضوعى.

وَ لَقَدْ وَصَّلنا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.۳

1. مقدّمه‏

در مبحث امامت، موضوعاتى مطرح شده كه در زمينه معرفت امام عليه السلام و شناخت جايگاه بى‏بديل و منحصر به‏فرد حجّت الاهى در عالم هستى، ضرورت تامّ دارد. يكى از مهم‏ترين اين موضوعات، استمرار وجودى امامان معصوم عليهم السلام در

1.مدرّس دانشگاه اروميه.

2.قصص (۲۸) / ۵۱

3.قصص (۲۸) / ۵۱

صفحه از 102