گذرى در نصوص اميرالمؤمنين بر امامت امام حسن مجتبى عليهما السلام‏ - صفحه 137

گذرى در نصوص اميرالمؤمنين بر امامت امام حسن مجتبى عليهما السلام‏

[ نكته‏هاى پژوهشى - 9]

آيت‏اللَّه على احمدى ميانجى‏

ترجمه: مهدى ناصرى‏۱

چكيده: نويسنده در پاسخ به نامه و درخواست دكتر محمّد حميد اللَّه حيدرآبادى در سال 1387 قمرى، نصوص امامت امام اميرالمؤمنين عليه السلام بر امامت امام حسن مجتبى عليه السلام را در چند گروه نقل مى‏كند:
اوّل، اخبار كلّى امامت؛ مانند حديث ثقلين و سفينه. دوم، اخبارى كه نصّ بر امامت دوازده امام را به اجمال مى‏رساند. سوم، اخبارى كه نام دوازده امام را به صراحت ياد مى‏كند. چهارم، اخبارى كه به‏طور خاصّ مربوط به حسنين عليهما السلام است. پنجم، اخبارى كه در كلمات امام حسن مجتبى عليه السلام آمده است. منابع نگارنده مهم‏ترين منابع حديثى و تاريخى شيعه و سنّى است.

كليد واژه: نصوص امامت / امام حسن مجتبى عليه السلام.

1.استاديار دانشگاه قم.

صفحه از 142