هفت نكته درباره نبوّت و امامت‏ - صفحه 82

حجّت السلام و المسلمين شيخ محمود تولّايى خراسانى (حلبى) است.۱مرحوم مروى در زمان حيات خود، بارها ضمن تشويق دست‏اندركاران فصلنامه سفينه اظهار اميدوارى مى‏كرد كه فرصتى براى انتشار آثار مخطوط خود - از جمله دفاتر يادشده - پيدا كند؛ ولى با رحلت ناگهانى او، اين كار انجام نشد. پس از آن، خانواده ايشان، اين دفاتر را در اختيار ما نهادند. سلسله مقالاتى كه در شماره‏هاى 17 و 21 و 23 سفينه منتشر شد، بخشهايى از اين دفاتر است كه به شكل مكتوب درآمد و انتشار يافت.
2. در پى استقبال گروهى از صاحب‏نظران حوزه و دانشگاه، اينك بخشى ديگر از آن دفاتر، با تحرير مكتوب منتشر مى‏شود. اين بخش، شامل هفت نكته در باب نبوّت و امامت است كه سنخيّت و تشابه دارند؛ از آن رو كه پيامبر و وصىّ او، حجّت منصوب خدايند و تمام مباحث مربوطه، از اين جهت يكسان‏اند.
3. اين مباحث بر مبناى پيوند استوار ميان عقل و نقل، سامان يافته است. البتّه ويژگى شفاهى و منبرى مباحث و اقتضاى فضا و مخاطبان چهل سال پيش (سال 1383 قمرى كه زمان ايراد مطالب است) به گونه‏اى است كه گاهى مبانى عقلى و استدلالى در نهايت ايجاز بيان شده و گاه در ميان مستندات نقلى (آيات و روايات مربوطه) فقط به دو سه مورد اكتفا شده است. اين ايجاز طبعاً در شكل مكتوب مباحث نيز موجود است و تفصيل به منابع ديگر موكول است.
4. بخشى از مباحث ديگر دفتر مخطوط و منتشرناشده مرحوم مروى - كه نزديك به نيمى از اين دفتر را در بر مى‏گيرد - مطالبى در باب مهدويّت است كه به گفتار ديگرى موكول مى‏شود.
اميد است صاحب نظران، ما را از نظرهاى خود در باب اين گفتار، محروم نسازند.

1.شرح حال مختصر اين دو عالم بزرگوار، در سفينه شماره ۱۷ آمده است.

صفحه از 108