7
ميراث حديث شيعه دفتر 5

آغاز دفتـر

ما و ميراث گذشته

ميراث فكرى هر فرهنگ و جامعه ، هويّت و چيستى آن است . آدمى را نمى توان از گذشته فرهنگى اش تُهى ساخت ، كه ديگر توان روييدن و بالندگى نخواهد داشت . بى اعتنايى به ميراث و آن را حفّارى در كوير تلقى كردن ، نوعى ناپختگى و خامى است . رمز رونق و پيشرفت جوامع امروزى ، در پشت پازدن آنها به ميراث گذشته نيست؛ بلكه در نقد و بالنده سازى آن نهفته است.
امروزه ، نه تنها به ميراث مكتوب كُهنْ بها داده مى شود؛ بلكه سنگ نبشته ها و ديگر آثار به جاى مانده نيز نگهدارى و مورد مطالعه قرار مى گيرند.
آرى! كاستى و خامى است كه همه راه آينده را در ميراث كهن بجوييم و خود را از تفكّر و شناخت واقعيّت نوين و دانش و معارف نو محروم سازيم.
اگرچه نسخه هاى خطى و دست نوشته ها ، تنها ميراث ما نيستند؛ امّا به هر روى ، بخش عظيمى از آن را تشكيل مى دهند و ما در برابر اين بخش از ميراث خود ، بويژه در هر گونه طرح يا اقدامى براى احياى ميراث اسلامى ، چند رسالت بر عهده داريم:
يك . حفظ و نگهدارى
دو . تصحيح و احيا
سه . پالايش انتقادى
چهار . ساده سازى


ميراث حديث شيعه دفتر 5
  • نام منبع :
    ميراث حديث شيعه دفتر 5
    تاريخ انتشار :
    1379
تعداد بازدید : 175502
صفحه از 604
پرینت  ارسال به