تاريخ : یکشنبه 1388/5/4
کد خبر: 1224
انتشار كتاب اخلاق اقتصادى از ديدگاه قرآن و حديث

انتشار كتاب اخلاق اقتصادى از ديدگاه قرآن و حديث

راوى: كتاب «اخلاق اقتصادى از ديدگاه قرآن و حديث» ، اثر جواد ايروانى از سوى دانشگاه علوم اسلامى رضوى منتشر شد.

به گزارش خبرنگار راوى به نقل از «باشگاه انديشه»، «اخلاق اقتصادى از ديدگاه قرآن و حديث» با عناوينى چون: مفهوم شناسى اخلاق، اقتصاد، تعريف علم اقتصاد، اقتصاد اسلامى، رابطه دين با اخلاق و اقتصاد، رابطه اخلاق و اقتصاد، مبانى نظريه‌ جدايى اخلاق از اقتصاد و نقد آن، مبانى جهان‌بينى انسان و شناخت مكاتب اقتصادى، ديدگاه سرمايه‌دارى، ديدگاه سوسياليستى، ديدگاه اسلام، رابطه خداوند با جهان و انسان و مبانى انسان شناختى منتشر شده است.

گفته شده است، اين کتاب داراى ويژگى ‌هايى مانند: ابتكارى بودن موضوع در نوع خود با توجه به جامعيت و ساماندهى مطالب، تبيين كاركردهاى اقتصادى آموزه‌هاى اخلاقى به زبان اقتصاد معاصر، تلاش در ارائه پژوهشى ميان رشته‌اى در حوزه‌هاى اقتصاد ، اخلاق و متون دينى (آيات و رويات )، ارائه تحليل‌ها و نتيجه‌گيرى ‌ها بر پايه نگاه مجموعى به آموزه‌هاى دينى و توجه به مفاهيم اقتصادى، استفاده گسترده از منابع معتبر و با تأكيد بر ارزيابى دلالتى به جاى سندى در روايات است.

اين نوشتار پس از اثبات رابطه اخلاق با اقتصاد و طرح مبانى جهان‌بينى و انسان شناختى مكاتب اقتصادى رايج به ويژه اسلام، مهم‌ترين عناصر اخلاق اقتصادى را در سه بخش: توليد، توزيع و مصرف مورد بررسى قرار مى ‌دهد و با تبيين زير ساخت‌هاى اعتقادى، اخلاقى و اصول حاكم بر آنها، راه‌كارهاى نهادينه ساختن آنها را نيز مطرح مى ‌كند.

ارائه و تحليل اخلاق كار و توليد، بررسى نقش ارزش‌هاى معنوى بر رشد اقتصادى، بيان ديدگاه اسلام در مورد فقر و ثروت و رويارويى با زمينه‌ها و آثار تكاثر و فقر، بيان اخلاق تجارت و اصول حاكم بر آن‌، ارائه معيارهاى تعيين الگوى مصرف و مهار پديده مصرف گرايى مهم‌ترين مباحث اين نوشتار است.

کتاب «اخلاق اقتصادى از ديدگاه قرآن و حديث»، در ۲۹۷ صفحه وزيرى با شمارگان ۱۵۰۰ نسخه، از سوى دانشگاه علوم اسلامى رضوى مشهد انتشار يافته است. علاقه‌مندان براى تهيه کتاب مي‌توانند با شماره تلفن ۰۵۱۱۲۲۲۶۸۴۴ تماس بگيرند.

به گزارش خبرنگار راوى به نقل از «باشگاه انديشه»، «اخلاق اقتصادى از ديدگاه قرآن و حديث» با عناوينى چون: مفهوم شناسى اخلاق، اقتصاد، تعريف علم اقتصاد، اقتصاد اسلامى، رابطه دين با اخلاق و اقتصاد، رابطه اخلاق و اقتصاد، مبانى نظريه‌ جدايى اخلاق از اقتصاد و نقد آن، مبانى جهان‌بينى انسان و شناخت مكاتب اقتصادى، ديدگاه سرمايه‌دارى، ديدگاه سوسياليستى، ديدگاه اسلام، رابطه خداوند با جهان و انسان و مبانى انسان شناختى منتشر شده است.

گفته شده است، اين کتاب داراى ويژگى ‌هايى مانند: ابتكارى بودن موضوع در نوع خود با توجه به جامعيت و ساماندهى مطالب، تبيين كاركردهاى اقتصادى آموزه‌هاى اخلاقى به زبان اقتصاد معاصر، تلاش در ارائه پژوهشى ميان رشته‌اى در حوزه‌هاى اقتصاد ، اخلاق و متون دينى (آيات و رويات )، ارائه تحليل‌ها و نتيجه‌گيرى ‌ها بر پايه نگاه مجموعى به آموزه‌هاى دينى و توجه به مفاهيم اقتصادى، استفاده گسترده از منابع معتبر و با تأكيد بر ارزيابى دلالتى به جاى سندى در روايات است.

اين نوشتار پس از اثبات رابطه اخلاق با اقتصاد و طرح مبانى جهان‌بينى و انسان شناختى مكاتب اقتصادى رايج به ويژه اسلام، مهم‌ترين عناصر اخلاق اقتصادى را در سه بخش: توليد، توزيع و مصرف مورد بررسى قرار مى ‌دهد و با تبيين زير ساخت‌هاى اعتقادى، اخلاقى و اصول حاكم بر آنها، راه‌كارهاى نهادينه ساختن آنها را نيز مطرح مى ‌كند.

ارائه و تحليل اخلاق كار و توليد، بررسى نقش ارزش‌هاى معنوى بر رشد اقتصادى، بيان ديدگاه اسلام در مورد فقر و ثروت و رويارويى با زمينه‌ها و آثار تكاثر و فقر، بيان اخلاق تجارت و اصول حاكم بر آن‌، ارائه معيارهاى تعيين الگوى مصرف و مهار پديده مصرف گرايى مهم‌ترين مباحث اين نوشتار است.

کتاب «اخلاق اقتصادى از ديدگاه قرآن و حديث»، در ۲۹۷ صفحه وزيرى با شمارگان ۱۵۰۰ نسخه، از سوى دانشگاه علوم اسلامى رضوى مشهد انتشار يافته است. علاقه‌مندان براى تهيه کتاب مي‌توانند با شماره تلفن ۰۵۱۱۲۲۲۶۸۴۴ تماس بگيرند.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :