سخنان حجة الاسلام و المسلمين ريشهري در ديدار با مقام معظم رهبري - صفحه 92

M1655_T2_File_4969210

اين سخن، پيام بسيار مهمى براى همه علاقه مندان به ثبات جمهورى اسلامى و تداوم آن و صدور فرهنگ انقلاب به ساير جوامع اسلامى و ساير كشورهاست. و آن پيام اين است كه يكى از اقدام هاى بسيار مهم، مفيد و مؤثر براى تحكيم پايه هاى نظام مقدس جمهورى اسلامى و استمرار آن و انتقال پيام آن، آشنايى مردم با سخنان نورانى اهل بيت(ع)، معارف اهل بيت(ع) است. متأسفانه، در گذشته جايى كه به صورت منسجم روى احاديث اهل بيت(ع) و معارف اهل بيت(ع) كار كنند، وجود نداشت و آنچه علوم حديث و علوم قرآن ناميده مى شد، مقدمات معارف قرآن و حيث بود. در واقع، رشته قرآن و حديث، مفسّرپرور و محدث پرور نبود. دارالحديث ـ كه در واقع دارالقرآن هم هست، چون حديث چيزى جز قرآن نيست، حديث، قرآنِ مفسَّر و مبيَّن است ـ نخستين اقدام منسجم و تشكيلاتى در جهت آشنا كردن مردم با معارف اهل بيت است. اين تشكيلات در سال 1366 با هزينه مختصرى كه از طريق امام تأمين مى شد، به صورت غير رسمى آغاز شد و در سال 1374 با پيام پرمحتوا و مهم حضرتعالى كه در دارالحديث تابلو شده ـ افتتاح گرديد. دانشكده علوم حديث يكى از بركات و يكى از زير مجموعه هاى مؤسسه علمى ـ فرهنگى دارالحديث

صفحه از 92