163
مناظره و گفتگو در اسلام

هم است ؟

۰.امام عليه السلام :اين سؤال ، غلط است ؛ زيرا اساساً اختلاف و عدم اختلاف اجزا درباره خداوند ، معنا ندارد؛ چون اختلاف و عدم اختلاف اجزاء ، در موجودى هست كه داراى جزء باشد ، كه آن وقت اين سؤال پيش مى آيد كه : آيا اجزا همانند يكديگرند ، يا همانند يكديگر نيستند؟

يكتايى خدا

مادّى : بنابراين ، چگونه خداوند يكى است ؟

۰.امام عليه السلام :مقصود از يكى بودن خداوند ، اين است كه ذات خداوند ، يكتاست و همانند ندارد؛ چون جز خداوند ، هر يكتايى را كه تصوّر كنى ، داراى جزء است و تنها خداوند متعال ، يكتايى است كه قابل تجزيه ، و قابل شمردن نيست .

فلسفه آفرينش

مادّى : با در نظر گرفتن اين معنا كه خداوند ، نيازى به آفريده ها ندارد و مجبور به آفرينش آنها نبود و شايسته نيست كه ما را براى بازى و عبث آفريده باشد ، فلسفه آفرينش چيست ؟

۰.امام عليه السلام :آنها را آفريده تا آفرينش دقيق و حكيمانه خود را آشكار سازد و به دانايى خويش عينيت بخشد و تدبير خود را در نظام هستى ، پياده كند .


مناظره و گفتگو در اسلام
162

چگونه امكان دارد ؟
و اين كه موجودات زنده از عناصر زنده، و موجودات فاقد حيات ، از عناصر فاقد حيات به وجود آمده اند نيز درست نيست؛ زيرا ذاتى كه فاقد حيات است ، نمى تواند قديم باشد؛ چون موجود فاقد حيات ، توانايى و بقا ندارد و اين معنا با قديم بودن (يعنى در هستى، نياز به علت نداشتن) منافات دارد . (دقت فرماييد ).

مادّى : اگر سخن شما صحيح است، چگونه گفته اند كه موجودات ، ازلى هستند ؟

۰.امام عليه السلام :اين ، عقيده كسانى است كه مدبّر جهان را انكار كرده و فرستادگان خدا را تكذيب نموده و كتاب هاى آنان را افسانه هاى پيشينيان خوانده و آيينى به دلخواه خود به وجود آورده اند .
موجودات جهان ، خود بر پديده بودن خويش دلالت مى نمايند... حركت زمين با آنچه بر آن است، دگرگونى زمان ها ، تفاوت پيدا كردن وقت ها ، پديده هايى كه در جهان پديد مى آيند (مانند : زياد شدن، كم شدن، مرگ ، فرسودگى) و همچنين اين كه انسان وجداناً خود را ناچار مى بيند كه به سازنده و مدبّر خويش اعتراف كند ، تمام اين امور ، گواه بر حدوث جهان و وجود خداست... .

مادّى : آيا سازنده جهان ، پيش از آفرينش موجودات، به آنها علم داشته است ؟

۰.امام عليه السلام :آرى ، خداوند از ازل دانا بوده و آنچه را مى دانسته، آفريده است .

مادّى : آيا اجزاى خداوند با يكديگر اختلاف دارد ، يا مانند

 • نام منبع :
  مناظره و گفتگو در اسلام
  تعداد جلد :
  1
  ناشر :
  سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
  محل نشر :
  قم
  تاریخ انتشار :
  1383
  نوبت چاپ :
  اوّل
تعداد بازدید : 86593
صفحه از 182
پرینت  ارسال به