171
مناظره و گفتگو در اسلام

و نيز آفرينش تخم در گاوهاى نر، در صورتى كه اخته كردن آنها بهتر است .
در هيچ يك از اين امور ، ايرادى به حكمت خداوند نمى توان گرفت؛ بلكه در اين موارد ، هم كار خداوند بر اساس حكمت است و هم كار انسان.

دعا

مادّى : آيا شما نمى گوييد كه خدا فرموده : « مرا بخوانيد تا خواسته شما را انجام دهم» ، ۱ در صورتى كه ما مى بينيم بيچاره، او را دعا مى كند، ولى او اجابت نمى كند، [ يا] مظلوم او را عليه ظالم [ به يارى ]دعوت مى كند، ولى او يارى اش نمى نمايد ؟

۰.امام عليه السلام :هيچ كس نيست كه خدا را بخواند، مگر اين كه خدا دعاى او را مستجاب مى كند. اما ظالم : دعايش مردود است تا توبه كند ، و اما غير ظالم : اگر اجابت دعايش به صلاح او باشد، دعايش را مستجاب مى كند، و اگر به صلاح او نباشد ، خداوند بلاهايى را ، ـ به طورى كه خودش هم متوجّه نيست ـ از او دفع مى كند و پاداش فراوانى براى روز نيازش ذخيره مى نمايد .
شخص باايمان و خداشناس ، گاه مى شود در موردى كه نمى داند در واقع به صلاح اوست يا نه، دعا كردن برايش دشوار مى گردد .
گاه مى شود انسان براى از بين رفتن كسى دعا مى كند كه بر اساس سنّت تغيرناپذير آفرينش ، هنوز هنگام از بين رفتنش نرسيده است و

1.اشاره است به : «اُدعُونى أَستَجِبْ لَكُم» (غافر ، آيه ۶۰) .


مناظره و گفتگو در اسلام
170

۰.امام عليه السلام :اما پشه و كيك و امثال اينها : يكى از حكمت هاى آفرينش آنها اين است كه پرندگان از آنها تغذيه كنند .

مادّى : آيا مى توان گفت كه تدبير خداوند در مورد بعضى از پديده ها ناقص است ؟

۰.امام عليه السلام :نه .

مادّى : خداوند ، مردها را ختنه نكرده آفريده است . آيا آفرينش قسمت زائد،حكمتى داشته ويا بى فايده وبرخلاف حكمت بوده است؟

۰.امام عليه السلام :حتماً داراى مصلحت و حكمت بوده است .

مادّى : پس چرا آفريده خدا را تغيير مى دهيد و ختنه كردن را ـ كه كار شماست ـ بهتر از آنچه خدا آفريده ، مى دانيد و ختنه نكردن را عيب مى دانيد ، در صورتى كه خدا مرد را ختنه نكرده آفريد،و ختنه كردن را نيك مى دانيد ، در صورتى كه اين عمل، كار خودتان است ؟ آيا مى گوييد كه اين كارِ خدا اشتباه و بر خلاف حكمت بوده است؟

۰.امام عليه السلام :هم كار خدا (ختنه نكرده آفريدن) حكمت دارد و هم كار ما (ختنه كردن) و منافاتى ندارد كه هر دو كار ، مصلحت داشته باشد، همان طور كه مى بينيم كودك ، وقتى متولّد مى شود ، از راه بند ناف به مادر متّصل است و خداوند حكيم او را به اين صورت آفريده است؛ ولى به انسان دستور داده كه آن را پس از تولّد قطع كند، و اگر آن قطع نشود ، هم براى مادر زيان دارد و هم براى فرزند .
و همچنين است ناخن هاى انسان ، كه خداوند مى توانست از ابتدا ناخن را طورى بيافريند كه بلند نشود .
و همچنين است آفرينش مو ، كه ممكن بود طورى باشد كه بلند نشود.

 • نام منبع :
  مناظره و گفتگو در اسلام
  تعداد جلد :
  1
  ناشر :
  سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
  محل نشر :
  قم
  تاریخ انتشار :
  1383
  نوبت چاپ :
  اوّل
تعداد بازدید : 86595
صفحه از 182
پرینت  ارسال به