گفتگو با حجة الاسلام و المسلمين سيد محسن حسيني اميني - صفحه 259

گفتگو با حجت الاسلام والمسلمين سيد محسن حسينى امينى

علوم حديث: لطفاً به گوشه هايى از زندگى، آثار و تحصيلات خود اشاره فرماييد.

استاد حسينى: اين جانب سيد محسن حسينى امينى فرزند سيد حسن متولد سال 1321 شمسى، در خانواده اى مذهبى در نجف اشرف در حوزه علم و دانش و در پرتو أنوار قدسيه و الطاف بى كران مولاى متقيان چشم به جهان گشودم.
از طرف پدر به سادات و علماى ميبد يزد و از طرف مادر به آقايان و فضلاى خاندان آخوندى در يزد منسوب ميگردم.
پس از سپرى شدن مراحل ابتدايى و متوسطه با ترغيب مرحوم والد، عشق به تحصيل علوم دينى پيدا كردم. مقدمات را نزد آقايان شيخ ذبيح الله قوچانى و شيخ مراد على سيستانى و سيد ابراهيم حجازى طبسى، و سطح را نزد آقايان سيد ابراهيم حجازى و شهيد محراب مرحوم آية الله سيد اسدالله مدنى، و خارج را نزد آيات عظام مرحوم آقا ميرزا باقر زنجانى و مرحوم آقاى سيد نصرالله مستنبط و مرحوم امام راحل ـ قدس الله روحه الزكيه ـ و مرحوم آقاى خويى ـ رضوان الله

صفحه از 281