دكتر سيد جلال الدين محدّث اُرمَوي - صفحه 127

دكتر سيد جلال الدين محدّث اُُرمَوى

على صدرايى خويى ۱

نام و نسب

دكتر سيد جلال الدين حسينى ارموى, مشهور به محدّث و محدّث اُرمَوى, فرزند سيدقاسم, فرزند سيدعبداللّه است كه متأسفانه در منابع موجود, به نَسَبنامه سيادت او اشاره اى نشده است. او در رمضان1323ق, برابر با دوم قوس(آذر) 1283ش, در شهر سرسبز اروميه, ديده به جهان گشود.

تحصيلات

محدّث, فراگيرى علم و دانش را از دوران كودكى شروع كرد و پس از اتمام تحصيلات مقدماتى و فراگرفتن ادبيات فارسى به تكميل معلومات خود پرداخت. او ادبيات عربى (صرف, نحو, معانى, بيان و عَروض) و علوم اسلامى (فقه, اصول, منطق, فلسفه, حديث و رجال) را سالهاى سال در محضر اساتيد دانشور اروميه, همچون شيخ على خاكمردانى خويى و ديگران فراگرفت. از آن پس, براى بهره گيرى از حوزه علوم اسلامى مشهد مقدس به آن جا مسافرت نمود.

1.محقّق حوزه علميه قم.

صفحه از 141