سخنان مقام معظّم رهبري - صفحه 139

سخنان مقام معظم رهبرى(دام ظلّه )

بسم الله الرّحمن الرّحيم
خداى متعال را سپاس مى گوييم به خاطر اين كه معرفت اميرالمؤمنين(ع) را در ميان مردم و در دل هاى ما به صورت يك امر طبيعى ذاتى و اصيل در آورده است. وجود ما, با محبت آن بزرگوار شكل گرفته و دوران كودكى ما با محبت و ارادت به آن بزرگوار گذشته است و عمر ما هم در همين راه سپرى شده است.اميدواريم ـ ان شاء اللّه ـ مرگ ما هم با محبت اميرالمؤمنين باشد و آن روزى كه خداى متعالْ خلايق را محشور و مبعوث مى كند, ما را با نشانه اين محبت, نشان دار كند.
عيد ميلاد اين بزرگوار را هم به جناب آقاى رى شهرى و بقيه برادران عزيز و حضّارى كه تشريف دارند, تبريك عرض مى كنم و به عنوان يك محبّ كوچك اميرالمؤمنين(ع) و يك مسئول در دولت و كشور آن حضرت, از اين كار بزرگى كه به همت جناب آقاى رى شهرى و بقيه دوستان صورت گرفته است, يعنى تهيه موسوعه اميرالمؤمنين(ع), صميمانه تشكر مى كنم و از اين كه اين نسخه هاى اول را به بنده لطف كرديد هم جداگانه متشكّرم.
همه چيز نشان مى دهد كه اين كار, تحت اشراف روح مطهر و بركات وجود خود آن بزرگوار پيش رفته است; البته تعجبى هم ندارد. ماها, با اين كه مدّعى

صفحه از 148