سياست نامه امام علي (علیه السلام) - صفحه 225

سياست نامه امام على(ع)

محمّد رضا سبحانى نيا

موسوعة امام على(ع) كه به همت استاد ارجمند, جناب حجة الاسلام و المسلمين محمدى رى شهرى و با همكارى محقّقان محترم مركز تحقيقات دارالحديث تدوين و منتشر است, دائرة المعارف ارزشمندى است كه هدف آن, بررسى ابعاد مختلف زندگى آن حضرت و راهيابى به گستره دانش و شخصيّت انسان والايى است كه الگو و اسوه كاملى براى راهيان كمال و صاحبان بصيرت به شمار مى رود.
يكى از مهم ترين بخش هاى زندگى آن حضرت, روش حكومتى و سياست ايشان است كه نمونه مجسّم و روشن زندگانى رسول خدا(ص) است. به همين دليل و نظر به اهمّيت اين موضوع در بررسى سيره آن امام همام, از مجموعه وزين موسوعة الإمام على(ع),جلد چهارم آن كه به موضوع سياست هاى امام على(ع) و اصلاحات در جامعه پس از رسول خدا اختصاص دارد, به طور ويژه مورد توجه قرار گرفته و توسط محقّق ارجمند, جناب حجة الاسلام والمسلمين مهدى مهريزى به زبان فارسى ترجمه شده است. اين كتاب, با عنوان سياست نامه امام على(ع) در دست

صفحه از 227