نسخه هاي قرآن، منسوب به امام علي (ع) - صفحه 211

نسخه هاى قرآن, منسوب به امام على(ع)

سيّد محمد حسين حكيم

پس از فوت پيامبر گرامى اسلام, امام على(ع) به عنوان وصى آن حضرت و بر حسب وصيّت ايشان به جمع آورى قرآن كريم و تدوين آن پرداخت. اين جمع آورى كه از آن در كتب شيعه و سنّى ياد شده, مورد قبول فريقين است. حضرت على(ع) بعد از رحلت پيامبر(ص) فرمود:

۰.آليت و ان لا آخذ ردائى إلاّ لصلاة جمعة حتّى أجمع القرآن, فجمعته. ۱

جمع آورى على(ع), بر اساس ترتيب نزول بود و در آن, آيات ناسخ و منسوخ, و محكم و متشابه را مشخّص كرده بود.
پس از انجام گرفتن كار, على(ع) مصحف جمع آورى شده را به بزرگان صحابه ارائه داد و فرمود:
اين, كتاب پروردگار شماست, همان گونه كه بر پيامبرش نازل شده است. از آن, حرفى كاسته نشد و بر آن, چيزى افزوده نگشت. ۲

1.الاتقان, السيوطى, ج۱, ص۹۹.

2.الكافى, ترجمه: سيد هاشم رسولى محلاتى, ج۴, ص۴۴.

صفحه از 212