گفتگو با آية الله سيد مرتضي عسكری - صفحه 78

گفتگو با آية اللّه سيد مرتضى عسكرى

به كوشش: محمدهادى خالقى

علاّمه سيد مرتضى عسكرى, به آن دسته از عالمان دين تعلّق دارد كه به دليل درك عميق از جامعه و شرايط عصر خويش, تأثيرى بسزا در معاصران و محيط داشته اند. او در جوانى و در كنار تحصيلات عالى حوزوى, از بنيانگذاران نهضت بازگشت به قرآن و حديث در حوزه هاى شيعه بود. سپس به خرافه زدايى از دين و تبيين مكتب اهل بيت(ع) و سنّت صحيح پيامبر(ص) رو كرد. تأسيس نهادهاى علمى, فرهنگى, تبليغى و عام المنفعه, جبهه اى بود كه او در مقابل مبشّران مسيحى و كادْرسازان فرهنگ غربى گشود. ورود به عرصه سياست در عراق و تلاش سازمان يافته براى برقرارى حكومت اسلامى در اين كشور, چهره ديگرى از تكليف گرايى اوست. دفاع از انقلاب اسلامى به رهبرى امام خمينى, تلاش گسترده در حمايت از آرمان فلسطين و اهتمام جدّى به تقريب بين مذاهب اسلامى, نقطه هاى روشن ديگرى در زندگى پر دغدغه او هستند. با اين همه, گفتگوى ما با   ايشان, بر محور «حديث» بوده است و اگر گامى بيرون نهاده ايم,بدان سبب است كه گفتگو در دى ماه 1378 به مناسبت سال امام خمينى به انجام رسيد (گرچه بر انتشار آن در آن هنگام, توفيق نيافتيم).
به هر روى, تلخيص, بازنويسى و ويرايش از ماست. علوم حديث

صفحه از 108