كتابشناسي ترجمه آثار حديثي شيخ صدوق به فارسي(1) - صفحه 139

كتابشناسى ترجمه آثار حديثى شيخ صدوق به فارسى(1)

به كوشش: ع. باقرى بيدهندى

محمد بن على بن حسين بن موسى بن بابويه، مشهور به «شيخ صدوق» و «ابن بابويه»، از شخصيتهاى بارز و چهره هاى درخشان تاريخ شكوهمند تشيع است كه در نيمه دوم سده چهارم هجرى، نزديك به عصر ائمه هدى - سلام اللّه عليهم اجمعين - مى زيسته و از عالمان بزرگ و دانا به احاديث و رجال و فقه و كلام بوده است. شهرت او بيشتر در علم حديث است، تا جايى كه «رئيس المحدثين» لقب گرفته است. نجاشى او را شيخ و فقيه شيعه اماميه معرفى كرده و فهرست مفصلى از آثار او را ذكر كرده است.
شيخ طوسى در حق «رئيس المحدثين» گويد:
حافظ احاديث و بصير در رجال و ناقد اخبار بود و در ميان قميون، از لحاظ حفظ و كثرت كار، مانند او ديده نشده است.
مرحوم علامه در كتاب المختلف به عدالت و وثاقت او تصريح كرده است. وى به بركت دعاى حضرت صاحب الزمان(ع) در قم به دنيا آمد ۱ و در كسب معارف و علم، و

1.رجال نجاشى، ص ۲۶۱ ؛ الغيبة، شيخ طوسى، ص ۱۹۴ و ۱۹۵ ؛ كمال الدين، ج ۲، ص ۵۰۲، ح ۳۱ ؛ مقدمه كتاب الهداية، ص ۲۰۷.

صفحه از 150