نگاهي گذرا به اسناد و منابع مكتوب خطبه فدك - صفحه 47

نگاهى گذرا به اسناد و منابع مكتوب خطبه فدك

حسينعلى آذربادگان

مطلع سخن

خطبه اى كه بانوى گرامى اسلام، حضرت فاطمه زهرا(س)، در فاصله زمانى كوتاهى پس از رحلت مصيبت بار پدر بزرگوارشان، در مسجدالنبى (ص) و در حضور بسيارى از انصار و مهاجرين ايراد فرمودند، يكى از اسناد و مدارك تاريخى مهم مربوط به وقايع صدر اسلام، و تحولاتى است كه منجر به انزواى كامل امام على(ع) از صحنه سياسى - اجتماعى جامعه گرديد.
اين خطبه كه پس از تلاشهاى بى نتيجه فاطمه (س) جهت استرداد فدك ۱ ايراد گرديد، در حقيقت شكوائيه اى بود كه زهرا از وضع زمانه ابراز داشت. او كه از وضعيت پيش آمده پس از رحلت پدر ناراضى بود، فدك را بهانه اى جهت اعلام مواضع به حق خود ديد و به

1.فدك از جمله قرا و قصبات حجاز و حوالى خيبر است كه با مدينه طيبه دو يا سه روز طى مسافت فاصله دارد كه به مقياس زمان ما به ۱۳۰ كيلومتر مى رسد. فدك سرزمينى بوده است آباد و به لحاظ داشتن آب كافى، از نخلستانهاى فراوان و محصولات بى شمارى برخوردار بوده است.

صفحه از 69