درباره حديث «فاطمه (س) پاره تن پيامبر گرامي(ص)» - صفحه 31

درباره حديث «فاطمه(س) پاره تن پيامبر گرامى(ص)»

محمد حاج رسولى

از پيامبر(ص) درباره ابعاد شخصيت حضرت زهرا(س) مطالب فراوانى نقل شده است.
فاطمه(س) دخت پيغمبر اكرم(ص) در بين زنان عالم، معروف ترين و محبوب ترين چهره دينى، اخلاقى، ايمانى، علمى، ادبى و معنوى به شمار مى آيد. جاذبيت حضرت فاطمه(س) قلمروى بس وسيع دارد كه پيش از زندگى او در اين جهان شروع مى شود و تا مرز ابديت امتداد مى يابد.
حضرت زهرا (س) در عمر كوتاه ولى پر بركت خود، عالى ترين درسهاى زندگى را به انسانها آموخت و بهترين سرمشق و نمونه براى زنان جهان گرديد.
فاطمه(س) در دوران زندگى بانويى از هر جهت نمونه و كامل بود. او دخترى نمونه براى پدرش پيامبر(ص)، و همسرى نمونه براى على(ع) و مادرى نمونه براى فرزندانش بود و بالأخره در تمام ابعاد وجود، زن نمونه اى براى عالم بشريت به شمار مى آمد.

صفحه از 40