درباره حديث «فاطمه (س) پاره تن پيامبر گرامي(ص)» - صفحه 33

«فاطمه(ع) پاره تن پيغمبر(ص)»

پيامبر گرامى فاطمه(س) را بسيار دوست مى داشت و به او احترام مى نمود و از هر فرصت در معرفى اين بانوى نمونه و عصاره هستى استفاده مى كرد و حقايق و معارفى را در عظمت شخصيت فاطمه زهرا(س) مطرح مى نمود. يكى از احاديثى كه پيامبر گرامى (ص) درباره فاطمه(س) فرموده اند اين حديث است: «فاطمه پاره تن من است...»

صفحه از 40