حضرت عبدالعظيم از نگاهي ديگر - صفحه 195

حضرت عبدالعظيم از نگاهى ديگر

محمد سروش محلاتى

اين نوشتار كوتاه را فاضل ارجمند جناب حجة الاسلام والمسلمين محمد سروش محلاتى به همراه نامه اى به دفتر فصلنامه ارسال داشتند. ايشان در نامه خويش برخى از تذكرات سودمند را براى برپايى كنگره علمى يادآور شدند كه انگيزه نگارش سرمقاله اين شماره شد.
در اينجا اصل نوشته به همراه توضيحاتى از سوى يكى از محققان و نويسندگان فصلنامه، جناب حجةالاسلام والمسلمين مهدى حسينيان قمى درج مى گردد. سردبير حضرت عبدالعظيم حسنى(ع) از اصحاب امام جواد و امام هادى(ع) است و در نزد فقها و محدثان، مورد اعتماد بوده، رواياتش پذيرفته شده است. هيچ يك از علماى رجال قدحى درباره او ذكر نكرده، و بلكه جملگى او را ستوده اند، تا جايى كه جلالت قدر، ايمان و تقواى وى امرى مسلّم شمرده شده است.

صفحه از 201