گزارشى از كتاب موسوعة الامام الحسين(ع)في الكتاب و السنة و التاریخ - صفحه 219

البته هر موضوعي ويژگيهايي محصوص به خود نيز دارد ، مثلاً در موسوعه امام حسين (ع)بخش مهمي  به بحث نقلهاى ضعيف اختصاص يافته، همچنين بحث تعداد شهدا و زندگى نامه آنها كارى بزرگ است، كه اشاره خواهد شد.

بخشهاى چهارده گانه موسوعه امام حسين(ع)

بخش اول: زندگينامه خصوصى

در اين بخش، نقلهاى مربوط به ولادت، نامگذارى، مشخصات ظاهرى، پرورش و دوران كودكى، همسران و فرزندان امام آمده كه درباره موارد بسيارى از جمله: درباره شهربانو (همسر امام) و رقيّه (فرزند امام) بحث و بررسى صورت گرفته است.

بخش دوم. امام حسين با پيامبر

سرفصلهاى اين بخش اينهاست: فضايل مشترك امام با اهل بيت، فضايل مشترك امام با امام حسن(ع)، فضايل اختصاصى امام، آينده امام از نگاه پيامبر . اين بخش امام حسين را از زبان پيامبر مى شناساند و در فصل آخر آن، احاديث بسيارى كه پيامبر از شهادت امام خبر مى دهد آمده است. بد نيست براى تيمّن به فرازى از يك سخن پيامبر اشاره شود:

۰.انه لمكتوب عن يمين عرش اللّه عزوجل مصباح هدى و سفينة نجاة و امام غير وهن و عزّ و فخر و علم و ذخر؛ ۱

۰.پيامبر(ص) درباره امام حسين مى فرمايد:بر جانب راست عرش الهى نگاشته است چراغ هدايت و كشتى نجات و امام سستى ناپذير و امام «عزّت» و «افتخار» و دانش و ذخيره الهى.

1.عيون اخبار الرضا ص ۵۹ ح ۲۹ .

صفحه از 225