گزارشى از كتاب موسوعة الامام الحسين(ع)في الكتاب و السنة و التاریخ - صفحه 220

نكته جالب اين نقل آن است كه حديث معروفى كه حسين(ع) را مصباح الهدى و سفينة النجاة مى خواند او را امام عزت و افتخار معرفى مى كند و عليرغم اعلام سال عزت و افتخار حسينى از طرف مقام معظم رهبرى اين حديث در همايشها و بحثها مغفول ماند.

بخش سوم. امام حسين(ع) در دوران خلفا

حوادث رخ داده در اين برهه از عمر امام (از جمله شهادت مادر) و عملكرد ايشان در اين بخش آمده و برخى اخبار تاريخى به نقد كشيده شده است.

بخش چهارم. امام حسين در دوران پدر

تلاشهاى امام در دوران پرحادثه خلافت امير مؤمنان از جمله جنگها، عنايت و سخنان محبت آميز پدر و اخبارى كه از شهادت فرزندشان داده اند، در اين بخش اند. از موارد شنيدنى اثبات شده در اين قسمت اين است كه امام حسين به همراه پدر و برادر بزرگوارشان سه بار از كربلا عبور كرده اند، كه سخنان و خاطرات شنيدنى بسيارى از حضور امام على(ع) در كربلا از منابع مهم سنى و شيعه گردآورى شده است.

بخش پنجم. پس از پدر تا قيام

در اين بخش، رويكرد امام در حادثه صلح امام حسن، شهادت امام مجتبى، موضع گيريهاى امام در برابر معاويه و كارگزاران او و ايستادگى امام در ماجراى بيعت گرفتن معاويه براى يزيد تدوين شده است.

بخش ششم. قيام و شهادت

مهم ترين بحث موسوعه در اين بخش آمده و از ابتداى شكل گيرى حركت امام تا شهادت ايشان را (با تفصيل) دربر مى گيرد كه به برخى اشاره مى گردد:

صفحه از 225