يادكردي از يك خادم احاديث اهل بيت (ع) استاد علی اكبر غفاری - صفحه 203

يك خادم احاديث اهل بيت(ع) (استاد على اكبر غفارى)

مرحوم على اكبر غفارى در سال 1303 خورشيدى در تهران در يك خانواده متوسط و مذهبى به دنيا آمد و با تلاش مجدانه و قابل تقدير مادر مرحومش ـكه على رغم شرايط موجود، اهتمام وافرى در مورد سوادآموزى فرزندان خود داشت ـ تحصيلات ابتدايى را به پايان رساند. و طبق رسم خانواده هاى مذهبى آن روزگار به فراگيرى قرائت قرآن و تجويد و احكام و مسائل مربوط به آن، در محضر يكى از قراء معروف تهران پرداخت و پس از تكميل اين مرحله، با تشويق و راهنمايى او، به تحصيل دروس مربوط به تفسير قرآن پرداخت و در جلسات درس فضلاى آن روزگار تهران ـكه مرتباً تشكيل مى شدـ شركت مى كرد و با اشتياق فراوان دروس تفسير قرآن را پيگيرى مى نمود. از آنجا كه براى آشنايى و آگاهى از معانى قرآن و معارف اسلامى ابتدا بايد دروس حوزوى نظير فقه و اصول و كلام و ادبيات عرب و غيره را فرا گرفت، لذا دروس «مقدمات» را نزد يكى از فضلا و مدرسين مدرسه «خان مروى» در خارج از مدرسه تا پايان «شرح لمعه» تلمذ نمود و براى شركت در درس تفسير مرحوم آيت اللّه اشرافى ـكه در قم تشكيل مى شد و عده اى از فضلا نيز در آن شركت مى كردندـ عازم قم گرديد. همزمان در جلساتى كه جهت تفسير قرآن در تهران توسط مرحوم ميرزا خليل كمره اى تشكيل مى شد، نيز حضور مى يافت. به اين ترتيب در دوران جوانى عطش روز افزونش براى آگاهى و درك مفاهيم عميق و متعالى قرآن، موجب شد كه پيوسته و در هر زمان و مكانى كه امكان بهره يافتن و آموختن كلام آسمانى فراهم مى آمد شركت كند و از آن بى نصيب نماند. به اين خاطر، در درس مرحوم آيت اللّه آقا سيد كاظم گلپايگانى ـكه در تهران تشكيل مى شدـ تماماً شركت نمود و موفق شد يك دوره كامل تفسير

صفحه از 206