دو ترجمه منظوم عادل خراسانی - صفحه 191

دو ترجمه منظوم عادل خراسانى

درآمد

تدوين و تنظيم رساله‌هاى حديثى همواره مورد اهتمام علما و دانشمندان دينى بوده است. بسيارى از عالمان بزرگوار جهت اطاعت از اوامر پيامبر اكرم(ص) و بيانات ائمه‌اطهار(ع) درحفظ احاديث، دست به تأليف رساله‌هاى كوچك و بزرگ حديثى زده‌اند كه از جمله به رساله‌هايى با عناوين صد كلمه و چهل حديث مى‌توان اشاره نمود.
در اين ميان صاحبان ذوق و هنر نيز سهم بسزايى در حفظ و ترويج احاديث داشته‌اند. چه بسيار خوشنويسان برجسته و متعهد كه در طول تاريخ، هنر و استعداد خود را در ترويج بيانات رسول اكرم و اهل بيت طاهرينش به كار برده‌اند و همچنين شاعران و اديبانى كه با ذوق و نبوغ شعرى خود قرآن كريم و روايات اسلامى را به نظم كشيده‌اند. شاعران خوش ذوقى چون سنايى غزنوى در حديقة الحقيقة و عطار نيشابورى در لابلاى منظومه‌هاى عرفانى، مولوى در مثنوى معنوى،رشيد الدين وطواط و… به ترجمه منظوم احاديث نبوى و روايات علوى پرداخته و

صفحه از 199