تاريخ : یکشنبه 1388/5/4
کد خبر: 1975
«موسوعة كلمات الامام الهادی (ع)» منتشر شد

«موسوعة كلمات الامام الهادی (ع)» منتشر شد

پنج شنبه 25/5/86‏    ساعت 10

راوی:«موسوعة كلمات الامام الهادی (ع)» به كوشش آقایان: محمود شریفی،حسین سجادی تبار و علی غلامی از سوی پژوهشکده باقرالعلوم منتشر شد.
به گزارش خبرنگار راوی و به نقل از خبرگزاری قرآنی ايران، اين كتاب در سه بخش: «مقدمه»،«عقايد» و «احكام» تنظيم شده است. در بخش نخست، موضوعاتی؛ چون «ديدگاه امام هادی (ع) در برابر غلات و منحرفان»، «امام هادی (ع) و فتنه خلق‌القرآن»، «اقوال علمای عامه و روش كار» بيان شده است.
بخش «عقايد» از هشت فصل با عناوين «توحيد و معرفت خداوند متعال»، «نبوت»، «معجزات نبی (ص)»، «قرآن و تفسير»، «اهل‌البيت (ع)»، «مسائل مربوط به امام هادی (ع)»، «كرامات و معجزات امام هادی (ع)» و «كلام امام هادی (ع) در رابطه با اشخاص» تشكيل شده است.
در بخش سوم نيز دو عنوان:«طهارت» و «زيارات» تبیین شده است.
«موسوعة كلمات الامام الهادی (ع)» به تازگی در قطع وزیری توسط شركت چاپ و نشر بين‌الملل انتشار یافته است.

پنج شنبه 25/5/86‏    ساعت 10

راوی:«موسوعة كلمات الامام الهادی (ع)» به كوشش آقایان: محمود شریفی،حسین سجادی تبار و علی غلامی از سوی پژوهشکده باقرالعلوم منتشر شد.
به گزارش خبرنگار راوی و به نقل از خبرگزاری قرآنی ايران، اين كتاب در سه بخش: «مقدمه»،«عقايد» و «احكام» تنظيم شده است. در بخش نخست، موضوعاتی؛ چون «ديدگاه امام هادی (ع) در برابر غلات و منحرفان»، «امام هادی (ع) و فتنه خلق‌القرآن»، «اقوال علمای عامه و روش كار» بيان شده است.
بخش «عقايد» از هشت فصل با عناوين «توحيد و معرفت خداوند متعال»، «نبوت»، «معجزات نبی (ص)»، «قرآن و تفسير»، «اهل‌البيت (ع)»، «مسائل مربوط به امام هادی (ع)»، «كرامات و معجزات امام هادی (ع)» و «كلام امام هادی (ع) در رابطه با اشخاص» تشكيل شده است.
در بخش سوم نيز دو عنوان:«طهارت» و «زيارات» تبیین شده است.
«موسوعة كلمات الامام الهادی (ع)» به تازگی در قطع وزیری توسط شركت چاپ و نشر بين‌الملل انتشار یافته است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :