تاريخ : یکشنبه 1388/5/4
کد خبر: 2063
«موسوعة كلمات الامام الحسن العسكری(ع) » منتشر شد

«موسوعة كلمات الامام الحسن العسكری(ع) » منتشر شد

ژوهشگران گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم، در رفع این کاستی، سخنان امام عسگری(ع) را در چهار فصل تنظیم نموده¬اند: «سخنان امام در عقايد»، «سخنان امام در احكام»، «سخنان امام در اخلاق»، و دست آخر «دعاهای نقل شده از آن حضرت».

راوی: كتاب «موسوعة كلمات الامام الحسن العسكری(ع)» با تلاش گروه حديث پژوهشكده باقرالعلوم و ترجمه جواد محدثی منتشر شد.
به گزارش پایگاه اینترنتی انتشارات امیرکبیر، ويژگی سياسی عصر امام حسن عسگری(ع)،محدوديت‌های گوناگونی را بر حضرتش تحميل كرده بود كه نشر معارف اهل بيت(ع) و ارتباط هواداران امامت را با آن امام معصوم دشوار مي‌ساخت؛ از اين رو در منابع موجود، احاديث آن حضرت آن‌گونه كه بايد انعكاس نيافته‌است.
پژوهشگران گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم، در رفع این کاستی، سخنان امام عسگری(ع) را در چهار فصل تنظیم نموده¬اند: «سخنان امام در عقايد»، «سخنان امام در احكام»، «سخنان امام در اخلاق»، و دست آخر «دعاهای نقل شده از آن حضرت».
كتاب «موسوعة كلمات الامام الحسن العسكری عليه‌السلام‌» به تازگی در ۳۲۰ صفحه توسط انتشارات اميركبير منتشر شده‌ است.

راوی: كتاب «موسوعة كلمات الامام الحسن العسكری(ع)» با تلاش گروه حديث پژوهشكده باقرالعلوم و ترجمه جواد محدثی منتشر شد.
به گزارش پایگاه اینترنتی انتشارات امیرکبیر، ويژگی سياسی عصر امام حسن عسگری(ع)،محدوديت‌های گوناگونی را بر حضرتش تحميل كرده بود كه نشر معارف اهل بيت(ع) و ارتباط هواداران امامت را با آن امام معصوم دشوار مي‌ساخت؛ از اين رو در منابع موجود، احاديث آن حضرت آن‌گونه كه بايد انعكاس نيافته‌است.
پژوهشگران گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم، در رفع این کاستی، سخنان امام عسگری(ع) را در چهار فصل تنظیم نموده¬اند: «سخنان امام در عقايد»، «سخنان امام در احكام»، «سخنان امام در اخلاق»، و دست آخر «دعاهای نقل شده از آن حضرت».
كتاب «موسوعة كلمات الامام الحسن العسكری عليه‌السلام‌» به تازگی در ۳۲۰ صفحه توسط انتشارات اميركبير منتشر شده‌ است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :