تاريخ : یکشنبه 1388/5/4
کد خبر: 2128
انتشار «فرهنگ جامع سخنان امام حسن عسكری (ع)»

انتشار «فرهنگ جامع سخنان امام حسن عسكری (ع)»

گردآوری يك‌جای سخنان پراكنده امام حسن عسكری (ع)، جمع كردن گوهرهايی است كه در گوشه و كنار كتاب‌های حديثی و تاريخی پراكنده شده است و بدين وسيله «گنجينه‌ای» فراهم می‌آيد كه هم غنی و پرمايه است و هم مفيد و كاربردی و هم گوشه‌ای از خدمات علمی و نهضت فرهنگی آن خورشيد درخشان را نشان می‌دهد و تقديری از زحمات راويان پيشين در ثبت و ضبط احاديث عترت نيز است.

راوی: كتاب «فرهنگ جامع سخنان امام حسن عسكری (ع)» نوشته «جواد محدثی» و ترجمه «علی مؤيدی»، از سوی انتشارات چاپ و نشر بین الملل منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران، در مقدمه اين اثر می‌خوانيم: «گردآوری يك‌جای سخنان پراكنده امام حسن عسكری (ع)، جمع كردن گوهرهايی است كه در گوشه و كنار كتاب‌های حديثی و تاريخی پراكنده شده است و بدين وسيله «گنجينه‌ای» فراهم می‌آيد كه هم غنی و پرمايه است و هم مفيد و كاربردی و هم گوشه‌ای از خدمات علمی و نهضت فرهنگی آن خورشيد درخشان را نشان می‌دهد و تقديری از زحمات راويان پيشين در ثبت و ضبط احاديث عترت نيز است.
ويژگی سياسی عصر امام، محدوديت‌های گوناگونی را بر حضرتش تحميل كرده بود كه نشر معارف اهل بيت (ع) و ارتباط هواداران «امامت» را با آن ائمه معصومين دشوار می‌ساخت و ... »
این کتاب در چهار فصل: عقائد، احكام، اخلاق، و دعاها و زيارت‌ها تنظیم شده است.
«فرهنگ جامع سخنان امام حسن عسكری (ع)» در ۳۴۳ صفحه وزيری به تازگی انتشار یافته است.

راوی: كتاب «فرهنگ جامع سخنان امام حسن عسكری (ع)» نوشته «جواد محدثی» و ترجمه «علی مؤيدی»، از سوی انتشارات چاپ و نشر بین الملل منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران، در مقدمه اين اثر می‌خوانيم: «گردآوری يك‌جای سخنان پراكنده امام حسن عسكری (ع)، جمع كردن گوهرهايی است كه در گوشه و كنار كتاب‌های حديثی و تاريخی پراكنده شده است و بدين وسيله «گنجينه‌ای» فراهم می‌آيد كه هم غنی و پرمايه است و هم مفيد و كاربردی و هم گوشه‌ای از خدمات علمی و نهضت فرهنگی آن خورشيد درخشان را نشان می‌دهد و تقديری از زحمات راويان پيشين در ثبت و ضبط احاديث عترت نيز است.
ويژگی سياسی عصر امام، محدوديت‌های گوناگونی را بر حضرتش تحميل كرده بود كه نشر معارف اهل بيت (ع) و ارتباط هواداران «امامت» را با آن ائمه معصومين دشوار می‌ساخت و ... »
این کتاب در چهار فصل: عقائد، احكام، اخلاق، و دعاها و زيارت‌ها تنظیم شده است.
«فرهنگ جامع سخنان امام حسن عسكری (ع)» در ۳۴۳ صفحه وزيری به تازگی انتشار یافته است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :