منتخب الجواهر العليّة في الكلمات العلويّة - صفحه 34

كتاب حاضر نيز كه منتخبى از كلمات قصار امام على عليه السلاماست ، حاوى عبارات موجز و حكمت آميز اميرِ بيان است . آهنگ كلّى اين سخنان ، پند و اندرز و توصيه به اكتساب فضايل اخلاقى و اجتناب از رذايل اخلاقى است .
اين كتاب ، شامل دوهزار و دويست كلام از سخنان كوتاه حكمت آميز و اندرزگونه امير مؤمنان است . سخنان منتخب ، بر اساس الفباى آغاز آنها در 28 باب تنظيم يافته است و در هر باب نيز سخنان ، به ترتيب واژه هاى آغاز آنها مرتّب شده اند . مثلاً در باب «الف» ، سخنانى كه با «إنّ» يا «إنّك» يا «إنّكم» يا «إنّما» يا «إذا» آغاز شده اند ، هر يك در فصلى مستقل آمده اند .
همچنين مؤلف در پاره اى موارد ، برخى از واژه هاى دشوار را با استفاده از معجم هاى لغوى . كه در ديباچه از آنها نام برده . شرح كرده است . اين حواشى به برخى از نسخه هاى دستنويس موجود ، منتقل شده و پاره اى از نسخه ها نيز فاقد اين حواشى اند .

زندگانى مؤلف

مؤلف در ديباچه كتاب ، خود را على بغدادى شناسانده است . از شرح حال و سوانح زندگانى و آثار وى ، اطّلاعى در دست نيست و در كتب تراجم نيز نشانى از وى يافت نشد . فهرست نگار كتاب خانه آستان قدس رضوى ، وى را در شمارِ فضلاى اماميه ۱ آورده است . ۲

1.فهرست كتب خطّى كتاب خانه مركزى آستان قدس رضوى ، مهدى ولايى ، تحقيق و بازنگرى : على اصغر ناظرى ، ج۵ ، چاپ دوم ، ص۳۰۹ .

2.شيعه بودن مذهب مؤلف را مى توان از ديباچه كتاب او دريافت . مؤلف در ديباچه در چند مورد ، عبارت دعايى «صلوات اللّه عليه» را پس از نام حضرت على عليه السلامبه كار مى برد كه اين عبارت ، جز توسط شيعيان براى آن حضرت به كار نمى رود . البته اين برداشت ، آن گاه تمام است كه عبارت دعايى توسط كاتبان بر نسخه ها افزوده نشده باشد .

صفحه از 212