جواهر المطالب في فضائل عليّ بن أبي طالب (سلام الله علیه) - صفحه 73

جواهر المطالب في فضائل عليّ بن أبي طالب

فخرالدين بن محمدعلى طريحى (1085ق)

تحقيق : مهدى هوشمند

درآمد

سخن گفتن از شخصيت و فضايل و مناقب اميرمؤمنان ، سخن از زندگانى انسانى كامل و شامل تمام فضايل و مناقب است و غوص و غور در ابعاد وجودى اين شخصيت الهى ، گسترده تر و عميق تر از آن است كه به تصور بيايد . هرچند بزرگان و انديشمندان نام آورى در اين عرصه گام نهاده اند ، ولى در نهايت ، همگان به قصور درك و فهم خود از شناخت كنه ذات او و فضايل نفسى و كمالات روحى او اعتراف نموده اند ، لكن به قدر توان وفهم خود از شناخت وجود شريفش قلم زده اند و تلاش كرده اند تا شايد از اين درياى موّاج و عميق ، درّى برگيرند و ذخيره دنيا و آخرت خود سازند .
تأليفات و تحقيقات انجام شده در باره ابعاد وجودى آن شخصيت نورانى ، هر كدام ، مسير خاصّى را پيموده و گامى برداشته اند ؛ چه تأليفاتى كه جنبه تاريخى دارند و سرگذشت آن حضرت را بازگو مى نمايند ، و چه آنهايى كه جنبه روايى دارند و برگرفته از سخنان گُهربار ساير معصومان در باب فضايل و مناقب آن وجود شريف اند .
مجموعه هاى حديثى اى كه در آنها احاديث فضايل و مناقب على عليه السلامگردآورى شده ، سه دسته اند :
برخى شامل رواياتِ وارد شده در باب امامت و خلافت على عليه السلام

صفحه از 271