شرح دعاي صباح (شوشتري) - صفحه 53

شرح دعاى صباح

رضى الدين محمّد شوشترى(قرن11 و 12)

تحقيق : سيّد جعفر حسينى اشكورى

درآمد

دعا، كليد ارتباط با واجب الوجود است كه آدمى در آن خواسته هاى خود را از خداوند منان طلب مى كند، ولى چون هر انسانى روش راز و نياز با معبودش را نمى داند ، حاملان رسالت و وحى الهى ائمه معصومين عليهم السلام براى تعليم مردم ادعيه اى از لسان مباركشان صادر گشته تا طريق نيايش را به آنان بياموزند.
در اين راستا علماى ما نيز كتب ادعيه بسيارى تأليف و در آن ادعيه وارده از اوصياى الهى را گردآورده ، به آداب مخصوص خواندن دعا و هنگامه استجابت آن اشاره كرده اند تا آدمى از نيايش خود بهترين والاترين بهره ها را ببرد.
يكى از ادعيه مشهور و منسوب به اميرالمؤمنين على عليه السلام دعاى معروف صباح است كه در اين مختصر بر آن نيستيم تا به بحث سندى آن بپردازيم، ولى آنچه مسلم است آنكه مضامين عالى آن گواهى بر صدور آن از لسان مقدس معصوم عليه السلام مى دهد.
اين دعا مورد توجه عالمان و دانشمندان بسيارى قرار گرفته و شروح و ترجمه هاى متعددى بر آن نگاشته اند كه مرحوم شيخ آقا بزرگ تهرانى در كتاب ارزشمند الذريعة به معرفى برخى از اين آثار پرداخته است. ۱

1.براى اطلاع بيشتر رجوع شود به الذريعة، ج ۴، ص ۱۰۱ ـ ۱۰۲؛ و ج ۶، ص۸۵، و ج ۸ ، ص ۱۹۰؛ و ج ۱۳ ، ۲۵۲ ـ ۲۵۶؛ و ج ۱۶ ، ص ۳۲۲؛ و ج ۲۴ ، ص ۱۵۶؛ وج ۲۶ ، ص ۱۹۶ و ۲۵۶؛ كشف الحجب والأستار، ص ۱۱۵ و ۳۳۴ و... .

صفحه از 231