اجازات فخر المحققين - صفحه 421

اجازات فخر المحققين

فخر المحققين محمد بن حسن بن يوسف حلى (772ق)

تحقيق : سيّد جعفر حسينى اشكورى

درآمد

در دفتر نهم ميراث حديث شيعه به معرفى برخى از شاگردان و اجازات علامه حلى پرداختيم . تشويق برخى از دوستان و محققان ، ما را بر آن داشت تا در شماره حاضر به معرفى بعضى از شاگردان و اجازات «فخر المحققين محمد بن حسن بن يوسف بن مطهر حلى» فرزند خلف وى بپردازيم .
در اين مقدمه كوتاه متذكر شدن اين نكته بايسته است كه در رساله حاضر تنها در صدد نقل متن اجازاتى بوده ايم كه در مورد آنها به خط فخر المحققين دست يافته ايم و يا در يكى از كتب تراجم ، رجال و يا فهارس منقول بوده و ما عين آن عبارت را نقل كرده ايم ، و در صدد معرفى شاگردان وى نبوده ايم كه در اين صورت سخن به درازا مى كشيد و از عهده اين مقال خارج بود .
اميد آن داريم كه إن شاء اللّه در كتاب يا مقاله اى مفصلاً به بيان آثار علمى و وجودى اين خاندان بپردازيم ؛ و ما توفيقى إلا باللّه ، عليه توكّلت وإليه اُنيب .

(1) ابراهيم بن حسين بن على آملى ، تقى الدين

نسخه اى از كتاب إرشاد الأذهان علامه حلى را نزد فرزندش فخر المحققين خوانده و وى اجازه اى در 12 رمضان 706 براى او نگاشته است . ۱

1.رياض العلماء ، ج۱ ، ص۱۴ ؛ طبقات أعلام الشيعة قرن هشتم ، ص۲ .

صفحه از 437