تاريخ : دوشنبه 1386/11/15
کد خبر: 2326
ترجمه ی جدید كتاب «الغدیر» تا سال آینده به اتمام می رسد

ترجمه ی جدید كتاب «الغدیر» تا سال آینده به اتمام می رسد

راوی: ترجمۀ جدید كتاب الغدیر، اثر مشهور علامه امینی، به قلم سید ابوالقاسم حسینی ژرفا، پس از شش سال، تا سال آینده به اتمام می رسد.

راوی: ترجمۀ جدید كتاب الغدیر، اثر مشهور علامه امینی، به قلم سید ابوالقاسم حسینی ژرفا، پس از شش سال، تا سال آینده به اتمام می رسد.

به گزارش ایكنا، شعبۀ مؤسسۀ دارا لحدیث ، حسینی ژرفا ، نویسنده و مترجم متون دینی، در گفتگویی اختصاصی ضمن اعلام این خبر گفت:«ترجمه قبلی این اثر ، از لحاظ قلم و بیان و محتوا، همسطح متن عربی آن نبوده است».

وی افزود:«در ترجمه این اثر، تجربه ۳۰ سال پژوهش و تحقیق در علوم مختلف ادبی استفاده شده و این ترجمۀ جدید، با هدف ایجاد اشتیاق نسل امروز و جوانان از مطالعۀ آن تنظیم می شود».

ژرفا، مدت ترجمۀ این اثر علامه امینی را ۶ سال عنوان كرد و افزود:« امید است كه تا سال آینده ، كار ترجمه اثر به پایان برسد».

راوی: ترجمۀ جدید كتاب الغدیر، اثر مشهور علامه امینی، به قلم سید ابوالقاسم حسینی ژرفا، پس از شش سال، تا سال آینده به اتمام می رسد.

به گزارش ایكنا، شعبۀ مؤسسۀ دارا لحدیث ، حسینی ژرفا ، نویسنده و مترجم متون دینی، در گفتگویی اختصاصی ضمن اعلام این خبر گفت:«ترجمه قبلی این اثر ، از لحاظ قلم و بیان و محتوا، همسطح متن عربی آن نبوده است».

وی افزود:«در ترجمه این اثر، تجربه ۳۰ سال پژوهش و تحقیق در علوم مختلف ادبی استفاده شده و این ترجمۀ جدید، با هدف ایجاد اشتیاق نسل امروز و جوانان از مطالعۀ آن تنظیم می شود».

ژرفا، مدت ترجمۀ این اثر علامه امینی را ۶ سال عنوان كرد و افزود:« امید است كه تا سال آینده ، كار ترجمه اثر به پایان برسد».

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :