تاريخ : یکشنبه 1388/5/4
کد خبر: 2471
خبر تجدید چاپ كتاب «ژرفای غدیر» با تحلیل‌هایی نو

خبر تجدید چاپ كتاب «ژرفای غدیر» با تحلیل‌هایی نو

دراین كتاب برنامه های سه روزۀ پیامبر (ص)، ظرافت های این مراسم پرده برداری وتحلیل نقشه های دشمن وموشكافی تحركات آنان برضد ولایت مطرح شده است.

راوی:چاپ پنجم كتاب «ژرفای غدیر» با هدف ریشه یابی اعتقادی و تاریخی غدیر و با روش متفاوت با دیگركتابها ی متشابه، از سوی انتشارات دلیل ما منتشر شد.

به گزارش راوی، دراین كتاب برنامه های سه روزۀ پیامبر (ص)، ظرافت های این مراسم پرده برداری وتحلیل نقشه های دشمن وموشكافی تحركات آنان برضد ولایت مطرح شده است.

بخش پایانی، دربرگیرندۀ سخنانی ازامیرالمومنین درقالب استدلال و احتجاج است.

كتاب «ژرفای غدیر» تالیف محمد باقرانصاری در224صفحه، با جلد نرم وبهای 1600تومان توسط انتشارات دلیل ما تجدید چاپ شده است.

راوی:چاپ پنجم كتاب «ژرفای غدیر» با هدف ریشه یابی اعتقادی و تاریخی غدیر و با روش متفاوت با دیگركتابها ی متشابه، از سوی انتشارات دلیل ما منتشر شد.

به گزارش راوی، دراین كتاب برنامه های سه روزۀ پیامبر (ص)، ظرافت های این مراسم پرده برداری وتحلیل نقشه های دشمن وموشكافی تحركات آنان برضد ولایت مطرح شده است.

بخش پایانی، دربرگیرندۀ سخنانی ازامیرالمومنین درقالب استدلال و احتجاج است.

كتاب «ژرفای غدیر» تالیف محمد باقرانصاری در224صفحه، با جلد نرم وبهای 1600تومان توسط انتشارات دلیل ما تجدید چاپ شده است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :