تاريخ : یکشنبه 1388/5/4
کد خبر: 2505
فرهنگ نامه مسجد، از تالیفات آیة الله ری شهری به زودی منتشر می شود

فرهنگ نامه مسجد، از تالیفات آیة الله ری شهری به زودی منتشر می شود

كتاب «فرهنگ نامه مسجد» ، با الهام از رهنمودهای قرآن و احادیث اسلامی، از تالیفات آیة الله ری شهری به زودی منتشر می شود.

به گزارش راوی ، «فرهنگ‏نامه مسجد» ، با الهام گرفتن از قرآن و احاديث اسلامى ، در جهت تقويت فرهنگِ ساختن مسجد ، چگونگى طرّاحى و معمارى آن ، احترام به اين پايگاه مقدّس ، رعايت احكام و آداب آن ، اهمّيت مساجد تاريخى ، لزوم هوشيارى در برابر سوء استفاده‏هاى سياسى و اجتماعى از اين پايگاه ، و از همه مهم‏تر ، گسترش فرهنگ حضور عموم مسلمانان و خصوصاً جوانان در مسجد ، نكات مهم و آموزنده‏اى را ارائه مى‏نمايد.

كتاب در دوازده فصل سامان يافته است كه عبارت‏اند از:
فضيلت مسجد، بركت‏هاى مسجد، ساختن مسجد، بزرگداشت مسجد، آبادانى معنوى مسجد، حضور زنان در مسجد، خدمت به مسجد، احكام و آداب مسجد، ويران كردن مسجد، برترين مسجدها، مسجد درون خانه و مسجدهاى نكوهش شده
اين مجموعه ، بخشى از دانش‏نامه «ميزان الحكمه» است كه به دليل اهمّيت موضوع به صورتى مستقل ،در ۲۸۰ صفحه ارائه مى‏گردد.
مسجد ، مهم‏ترين پايگاه شعائر دينى و اصلى‏ترين پايگاه تداوم ارزش‏هاى اسلامى در جامعه است و نقش فوق‏العاده مؤثّرى در تحكيم اساس نظام اسلامى دارد . از اين رو مسجد ، جايگاه ويژه‏اى در فرهنگ عمومى جامعه اسلامى دارد و فرهنگ‏سازى در زمينه ابعاد مختلف اين پايگاه ، از اهمّيت و اولويت خاصّى برخوردار است

به گزارش راوی ، «فرهنگ‏نامه مسجد» ، با الهام گرفتن از قرآن و احاديث اسلامى ، در جهت تقويت فرهنگِ ساختن مسجد ، چگونگى طرّاحى و معمارى آن ، احترام به اين پايگاه مقدّس ، رعايت احكام و آداب آن ، اهمّيت مساجد تاريخى ، لزوم هوشيارى در برابر سوء استفاده‏هاى سياسى و اجتماعى از اين پايگاه ، و از همه مهم‏تر ، گسترش فرهنگ حضور عموم مسلمانان و خصوصاً جوانان در مسجد ، نكات مهم و آموزنده‏اى را ارائه مى‏نمايد.

كتاب در دوازده فصل سامان يافته است كه عبارت‏اند از:
فضيلت مسجد، بركت‏هاى مسجد، ساختن مسجد، بزرگداشت مسجد، آبادانى معنوى مسجد، حضور زنان در مسجد، خدمت به مسجد، احكام و آداب مسجد، ويران كردن مسجد، برترين مسجدها، مسجد درون خانه و مسجدهاى نكوهش شده
اين مجموعه ، بخشى از دانش‏نامه «ميزان الحكمه» است كه به دليل اهمّيت موضوع به صورتى مستقل ،در ۲۸۰ صفحه ارائه مى‏گردد.
مسجد ، مهم‏ترين پايگاه شعائر دينى و اصلى‏ترين پايگاه تداوم ارزش‏هاى اسلامى در جامعه است و نقش فوق‏العاده مؤثّرى در تحكيم اساس نظام اسلامى دارد . از اين رو مسجد ، جايگاه ويژه‏اى در فرهنگ عمومى جامعه اسلامى دارد و فرهنگ‏سازى در زمينه ابعاد مختلف اين پايگاه ، از اهمّيت و اولويت خاصّى برخوردار است

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :