تاريخ : یکشنبه 1388/5/4 تاریخ ایجاد:
کد خبر: 2509
چاپ مجدد کتاب «حكمت نامۀ بسیج» به زبان عربی منتشر شد

چاپ مجدد کتاب «حكمت نامۀ بسیج» به زبان عربی منتشر شد

چاپ دوم كتاب «حكمت نامۀ بسیج» به زبان عربی، با نام «جَواهِرُالـحکمـةِ للتّعبـئةِ» ، تالیف آیة الله ری شهری منتشر شد.

به گزارش راوی ، کتاب «جَواهِرُالـحکمـةِ للـتّعبـئةِ» به منظور تبیین جایگاه، ویژگى‏ها و مسئولیت‏هاى بسیج و بسیجیان با استناد به آیات قرآن و احادیث اهل بیت‏علیهم السلام تدوین شده است. در این کتاب به شمارى از آیات قرآن اشاره دارد كه به پیش‏گویى عظمت اسلام و یارى شدن آن به دست مردمانى از قوم ، که ناظر به بسیج و بسیجیان است می پردازد. از آن سوى، در روایات نیز پیامبر صلى الله علیه وآله، قوم سلمان را یاریگر دین و تفسیر این گونه آیات، معرفى كرده است و آنان را یاوران راستین اسلام دانسته است. فرهنگ بسیجى، فرهنگى برگرفته از قرآن و روایات اهل بیت‏علیهم السلام است كه نویسنده در این مجموعه در صدد ارائه آن است.
این كتاب در پنج فصل تنظیم شده است :

فصل نخست، ویژه بررسى جایگاه بسیجى است كه در آن، افزون بر شناسایى مختصر پیشوایان بسیج، اصلى‏ترین یاوران اُمّت، زمینه‏سازان حكومت اسلامى و بسیجیان گمنام، معرفى مى‏شوند.
فصل دوم، به روشن‏سازى بایسته‏هاى بسیج ،آگاهى‏هاى دینى، آگاهى‏هاى سیاسى، اخلاق شایسته، و دورى از اخلاق نكوهیده پرداخته است.
فصل سوم، به مسئولیت‏هاى فردى ـ اجتماعى، فرهنگى و نظامى مى‏پردازد و راز موفقیت بسیج و بسیجیان را رعایت آداب دینى، اخلاقى، اجتماعى و پرهیز از خشونت، معرفى مى‏كند.
فصل چهارم، راز موفقیت بسیجیان را برمى‏شمرد: كسب شایستگى‏هاى لازم، رعایت ظرفیت مخاطب، رعایت ادب رسالت، مدارا، اجتناب از سختگیرى، اجتناب از خشونت بدون ضرورت، و تحمّل سختى‏هاى رسالت.
فصل پنجم، اختصاص به معرفى بسیجیان نمونه از میان اصحاب خاصّ پیامبر گرامى اسلام، امام على و امام حسین‏علیهم السلام دارد.

کتاب «جَواهِرُالـحکمـةِ للـتّعبـئةِ» در ۱۷۲ صفحه، با جلد نرم توسط سازمان چاپ ونشر دارالحدیث منتشر شده است .

به گزارش راوی ، کتاب «جَواهِرُالـحکمـةِ للـتّعبـئةِ» به منظور تبیین جایگاه، ویژگى‏ها و مسئولیت‏هاى بسیج و بسیجیان با استناد به آیات قرآن و احادیث اهل بیت‏علیهم السلام تدوین شده است. در این کتاب به شمارى از آیات قرآن اشاره دارد كه به پیش‏گویى عظمت اسلام و یارى شدن آن به دست مردمانى از قوم ، که ناظر به بسیج و بسیجیان است می پردازد. از آن سوى، در روایات نیز پیامبر صلى الله علیه وآله، قوم سلمان را یاریگر دین و تفسیر این گونه آیات، معرفى كرده است و آنان را یاوران راستین اسلام دانسته است. فرهنگ بسیجى، فرهنگى برگرفته از قرآن و روایات اهل بیت‏علیهم السلام است كه نویسنده در این مجموعه در صدد ارائه آن است.
این كتاب در پنج فصل تنظیم شده است :

فصل نخست، ویژه بررسى جایگاه بسیجى است كه در آن، افزون بر شناسایى مختصر پیشوایان بسیج، اصلى‏ترین یاوران اُمّت، زمینه‏سازان حكومت اسلامى و بسیجیان گمنام، معرفى مى‏شوند.
فصل دوم، به روشن‏سازى بایسته‏هاى بسیج ،آگاهى‏هاى دینى، آگاهى‏هاى سیاسى، اخلاق شایسته، و دورى از اخلاق نكوهیده پرداخته است.
فصل سوم، به مسئولیت‏هاى فردى ـ اجتماعى، فرهنگى و نظامى مى‏پردازد و راز موفقیت بسیج و بسیجیان را رعایت آداب دینى، اخلاقى، اجتماعى و پرهیز از خشونت، معرفى مى‏كند.
فصل چهارم، راز موفقیت بسیجیان را برمى‏شمرد: كسب شایستگى‏هاى لازم، رعایت ظرفیت مخاطب، رعایت ادب رسالت، مدارا، اجتناب از سختگیرى، اجتناب از خشونت بدون ضرورت، و تحمّل سختى‏هاى رسالت.
فصل پنجم، اختصاص به معرفى بسیجیان نمونه از میان اصحاب خاصّ پیامبر گرامى اسلام، امام على و امام حسین‏علیهم السلام دارد.

کتاب «جَواهِرُالـحکمـةِ للـتّعبـئةِ» در ۱۷۲ صفحه، با جلد نرم توسط سازمان چاپ ونشر دارالحدیث منتشر شده است .

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :