تاريخ : یکشنبه 1388/5/4
کد خبر: 2587
آخرين خبرها از كنگرۀ بين المللی كلينی

آخرين خبرها از كنگرۀ بين المللی كلينی

صبح امروز نشست خبری كنگرۀ بين المللی شيخ كلينی با حضور دبير همايش و جمعی از خبرنگاران برگزار شد.

به گزارش راوی: حجة الاسلام والمسلمين مهريزی با اشاره به برگزاری همايش مقدماتی كنگره ثقة الاسلام كلينی در نوزدهم ارديبهشت، فراهم آوردن يك بستر فرهنگی و علمی متناسب با موضوع كنگره را از اهداف اين همايش برشمرد و تصريح كرد : همزمان با روز بزرگداشت كلينی كه برای نخستين بار به همت موسسۀ علمی ـ فرهنگی دارالحديث در تقويم رسمی ايران به ثبت رسيده، مراسمی برگزار خواهد شد تا در آينده، مراكز آموزشی ـ پژوهشی نيز برای اين روز برنامه ريزی كنند.

وی تفاوت كنگرۀ ثقة الاسلام كلينی (ره) با كنگرۀ بزرگداشت حضرت عبدالعظيم حسنی و كنگرۀ ابوالفتوح رازی را وجود شيخ كلينی به عنوان مؤلف مهم ترين كتاب حديثی شيعه عنوان كرد و افزود: كتاب كافی ،نخستين و معتبر ترين كتاب حديثی از نظر جامعيت، اتقان و قدمت است و ارتباط شيخ كلينی با كتاب كافی تفاوت ماهُوی بين اين كنگره با تمامی فعاليت های گذشته و آينده خواهد بود.

دبير علمی كنگرۀ بين المللی ثقة الاسلام كلينی(ره) تفاوت اين كنگره با كنگره های برگزار شده را در سه محور عنوان كرد و تصريح كرد: به لحاظ اهميت كتاب كافی در بين شيعيان و مسلمانان، بين المللی بودن اين كنگره از ويژگی های آن محسوب می شود. دومين تفاوت اين كنگره برگزاری نشست مقدماتی است كه در كنگره های پيشين به اين شكل وجود نداشت. از ديگر تفاوت های اين كنگره می توان به فعاليت های جانبی در حاشيه آن اشاره كرد.

وی هدف از برگزاری همايش مقدماتی كنگره را فضاسازی فرهنگی و علمی پيش از برگزاری اين كنگره عنوان كرد و افزود: در كنگره اصلی به بحث های تخصصی و محتوايی پرداخته خواهد شد. همچنين، در اين نشست مقدماتی، تنی چند از شخصيت های علمی نيز ايده ها و نكاتی را در حوزۀ پژوهش های مرتبط با ثقة الاسلام كلينی و كتاب كافی ارايه خواهند داد.

حجة الاسلام والمسلمين مهريزی با اشاره به فعاليتها و پژوهش های تدوين شده در سه محور عنوان كرد:

كتاب تصحيح شدۀ كافی در شانزده جلد، و تعدادی از شروح و حواشی كافی كه تا به حال منتشر نشده در حدود سی جلد عرضه خواهد شد. همچنين كتابهايی دربارۀ كافی و ثقة الاسلام كلينی و مأخذ شناسی و گزارش پايان نامه ها و مقالات توليد شده ، در پانزده جلد عرضه می گردد كه مجموعۀ آثار همايش به شصت جلد می رشد و اميد است تا كنگرۀ اصلی چاپ و منتشر شود.

وی به طراحی يك دی وی دی جامع اشاره كرد كه در حاشیۀ همايش اصلی ارائه خواهد شد. دبير علمی كنگرۀ بين المللی ثقة الاسلام كلينی(ره) مكان برگزاری نشست مقدماتی را در تالار علامه مجلسی موسسه علمی ـ فرهنگی دارالحديث عنوان كرد و خبر از برگزاری كنگرۀ بين المللی ثقة الاسلام كلينی(ره) درحرم حضرت عبدالعظيم حسنی داد.

مهريزی از ارائه مقالات چند تن از مستشرقان از جمله مايكل كوك، خاورشناس و برنده كتاب سال جمهوری اسلامی، و پژوهشگران چند كشور اسلامی خبر داد.

وی با اشاره به ارائه خبرنامه ويژه در روز برگزاری همايش گفت: دو شماره از اين خبرنامه منتشر شده و شماره سوم در روز برگزاری همايش منتشر می شود و نيز گزارش كامل فعاليت ها در سايت كنگره: www.kulayni.com ارائه می شود.

روز نوزدهم ارديبهشت ماه در تقويم رسمی ايران به نام بزرگداشت ثقة الاسلام كلينی نامگذاری شده است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :