تاريخ : شنبه 1387/2/28
کد خبر: 2610
نرم افزار رایانه ای «میزان الحکمة» عرضه شد

نرم افزار رایانه ای «میزان الحکمة» عرضه شد

راوی : نرم افزار« میزان الحکمة» قابل اجرا بر روی رایانه، از سوی مدیریت فناوری اطلاعات مؤسسۀ علمی ـ فرهنگی دار الحدیث عرضه شد.

به گزارش راوی: این نرم افزار در غالب یک سی دی شامل این ویژگی هاست : ارائۀ احادیث موضوعی در ۵۶۰ عنوان اصلی و ۴۱۹۷ عنوان فردی ، مشتمل بر ۲۳۰۰۰ حدیث با اعراب و ترجمۀ فارسی ، ارائۀ آیات قرآنی مناسب در ابتدای هر موضوع ، استفاده از ویرایش جدید متن عربی و فارسی کتاب میزان الحکمة ، استفاده از مصادر روایی شیعه و اهل تسنن ، ارائۀ توضیحات سودمند با عنوان «بیان» در ابوابی که نیاز به توضیح داشتند .

نرم افزار میزان الحکمة قابل اجرا بر روی رایانه حاوی بخش نمایش متن مطابق با صفحه آرایی کتاب ، جستجوی ساده و پیشرفته ، دسترسی جداگانه به فهرست الفبایی موضوعات عربی و فارسی، ارتباط فهرست با متن های در حال نمایش و فیلم معرفی کتاب از زبان مولف است .
خاطر نشان می شود ، مجموعه‏ هاى بزرگ حدیثى شیعه از دیرباز تاكنون به صورت موضوعى، سامان یافته ‏اند. آنچه بر این موضوع‏بندى تأثیر مى‏نهد، نوع نیازها و سؤال‏هاى شخصى و اجتماعى عصر مؤلفان این كتاب‏ها و ضرورت عنوان‏دهى و ایجاد مدخل‏هاى متناسب با دغدغه‏هاى ذهنى اندیشمندان مرتبط موافق و مخالف است. از این رو، بروز پرسش‏هاى جدید و نیازهاى نو، احتیاج به تألیف كتاب‏هایى تازه را در هر عصر، نشان مى‏دهد و میزان الحكمة یكى از این پاسخ‏هاست.
میزان الحكمه، حاصل اندیشه‏اى تازه در دهه‏هاى پنجم و ششم قرن حاضر است كه به اقتضاى نیازهاى زمانه، تنها یك مجموعه حدیثىِ اخلاقى و موعظه‏ اى نیست، اگرچه شامل آن نیز هست. اثر مذكور، همچنین افزون بر پاسخگویى به نیازهاى عصر خود در عرصه ‏هاى گوناگون، پاسخ مشكلات و شبهات مختلف )از شبهات فلسفى گرفته تا سیره و رفتار پیشوایان حقیقى اسلام( را یك جا و بر اساس معارف هستى‏شناسانه اهل بیت عصمت و طهارت‏علیهم السلام، عرضه كرده است.
میزان الحكمة تالیف آیة اله ری شهری ، با ارائه آیات الهى و احادیث زندگى‏ساز معصومان‏علیهم السلام، پهنه پرگستره زندگى دینى را پوشش داده و توصیه‏هاى دینى را در بسیارى از مسائل خُرد و كلان جامعه بشرى ارائه كرده است.

به گزارش راوی: این نرم افزار در غالب یک سی دی شامل این ویژگی هاست : ارائۀ احادیث موضوعی در ۵۶۰ عنوان اصلی و ۴۱۹۷ عنوان فردی ، مشتمل بر ۲۳۰۰۰ حدیث با اعراب و ترجمۀ فارسی ، ارائۀ آیات قرآنی مناسب در ابتدای هر موضوع ، استفاده از ویرایش جدید متن عربی و فارسی کتاب میزان الحکمة ، استفاده از مصادر روایی شیعه و اهل تسنن ، ارائۀ توضیحات سودمند با عنوان «بیان» در ابوابی که نیاز به توضیح داشتند .

نرم افزار میزان الحکمة قابل اجرا بر روی رایانه حاوی بخش نمایش متن مطابق با صفحه آرایی کتاب ، جستجوی ساده و پیشرفته ، دسترسی جداگانه به فهرست الفبایی موضوعات عربی و فارسی، ارتباط فهرست با متن های در حال نمایش و فیلم معرفی کتاب از زبان مولف است .
خاطر نشان می شود ، مجموعه‏ هاى بزرگ حدیثى شیعه از دیرباز تاكنون به صورت موضوعى، سامان یافته ‏اند. آنچه بر این موضوع‏بندى تأثیر مى‏نهد، نوع نیازها و سؤال‏هاى شخصى و اجتماعى عصر مؤلفان این كتاب‏ها و ضرورت عنوان‏دهى و ایجاد مدخل‏هاى متناسب با دغدغه‏هاى ذهنى اندیشمندان مرتبط موافق و مخالف است. از این رو، بروز پرسش‏هاى جدید و نیازهاى نو، احتیاج به تألیف كتاب‏هایى تازه را در هر عصر، نشان مى‏دهد و میزان الحكمة یكى از این پاسخ‏هاست.
میزان الحكمه، حاصل اندیشه‏اى تازه در دهه‏هاى پنجم و ششم قرن حاضر است كه به اقتضاى نیازهاى زمانه، تنها یك مجموعه حدیثىِ اخلاقى و موعظه‏ اى نیست، اگرچه شامل آن نیز هست. اثر مذكور، همچنین افزون بر پاسخگویى به نیازهاى عصر خود در عرصه ‏هاى گوناگون، پاسخ مشكلات و شبهات مختلف )از شبهات فلسفى گرفته تا سیره و رفتار پیشوایان حقیقى اسلام( را یك جا و بر اساس معارف هستى‏شناسانه اهل بیت عصمت و طهارت‏علیهم السلام، عرضه كرده است.
میزان الحكمة تالیف آیة اله ری شهری ، با ارائه آیات الهى و احادیث زندگى‏ساز معصومان‏علیهم السلام، پهنه پرگستره زندگى دینى را پوشش داده و توصیه‏هاى دینى را در بسیارى از مسائل خُرد و كلان جامعه بشرى ارائه كرده است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :