تاريخ : یکشنبه 1388/5/4 تاریخ ایجاد:
کد خبر: 2660
تخصص اصلی شیخ بهایی، حدیث و فلسفه است

تخصص اصلی شیخ بهایی، حدیث و فلسفه است

حجة الاسلام و المسلمین سید محمد کاظم طباطبایی دربارۀ نظرات شیخ بهایی در علوم اسلامی گفت:
شیخ بهایی یک عالم جامع الاطراف است ودر مجموعۀ علوم اسلامی و غیر اسلامی زمان خود مهارت دارد.

به گزارش راوی:حجة الاسلام و المسلمین سید محمد کاظم طباطباییدربارۀ نظراتشیخ بهاییدر علوم اسلامی گفت:
شیخ بهایی یک عالم جامع الاطراف است ودر مجموعۀ علوم اسلامی و غیر اسلامی زمان خود مهارت دارد. می توان شیخ بهایی را فقیه، فیلسوف، محدث و مفسر برجسته شمرد .او همچنین درعلم ریاضیات، نجوم، هیئت و معماری نیز صاحب تخصص است. او در همۀ علوم صاحب نظر است ولی تخصص اصلی شیخ بهایی در علوم اسلامی به ویژه حدیث و فلسفه است.
وی در خصوص آثار شیخ بهایی در زمینۀ علوم اسلامی افزود:
وی، در این خصوص کتابهایی تالیف کرده که در بیشتر موارد، کتاب مرجع است. برای مثال در رساله نویسی علمی فارسی وی «جامع عباسی» را تالیف کرده است.

این کتاب اولین رساله عملیۀ فارسی به زبان فارسی است که در حال حاضر هم مورد توجه است. در زمینۀ فقه الحدیث کتاب «الحدیقة الهلالیة» او مورد توجه است. همچنین در اصول، فقه، تفسیر و فلسفه نیز نگاشته های قابل توجهی داشته است.
این پژوهشگر تاریخ حدیث، در بارۀ ضرورت پرداختن به جنبه های حدیثی، قرآنی و فقهی شخصیت شیخ بهایی، گفت: برخی از وجوه شخصیتی شیخ بهایی در سایۀ ابعاد دیگر وجودی او قرار گرفته است. این دانشمند بزرگ زمانی که به درجۀ حجة الاسلامی نائل شده بود معماری صحن عتیق حرم امام رضا(ع) را نیز انجام داده بود.
وی در زهد و عرفان نیز صاحب نظر بود. به دلیل گستردگی زمینه های علمی و عملی این عالم فرزانه شخصیت قرآنی و حدیثی او مهجور مانده است.
وی در خصوص جنبه های حدیثی آثار او افزود: وی چندین کتاب حدیثی تالیف کرده است که به صورت مرجع قابل اخذ است. برای مثال کتابی مانند «الوجیزه» در مبحث درایه که در حجم بسیار کمی تنظیم گردیده است اما تمام علم درایه را با ظرافت و خلاصه گرداوری کرده است. وی در فقه الحدیث نیز صاحب سبک است. همچنین در «مفتاح الفلاح» نظام مناسبی برای ادعیه طراحی کرده و ارائه داده است. درکتاب «اربعین حدیث» نیز چهل حدیث انتخابی او جنبه های متفاوت زندگی بشری و نظام آفرینش را در نظر گرفته است.
طباطبایی در خصوص این كه چه پژوهش هایی در خصوص این شخصیت، ضرورت داردگفت: شیخ بهایی با توجه به شخصیت اسطوره یی که دارد برای نسل امروز کاملا گمنام است و می توان همۀ ابعاد علوم اسلامی و علوم غیر اسلامی تالیفات وی را بررسی كرد. وظیفۀ ما پژوهش در خصوص ابعاد وجودی وی در علوم اسلامی است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :