دروغ پردازان در حوزه حديث شيعه - صفحه 155

دروغ پردازان در حوزه حديث شيعه

محمّدعلى رضايى اصفهانى

در آمد:

تنها راه دستيابى به وحى الهى و كلام حق، به اقتضاى حديث ثقلين، قرآن و سنّت است. ما از طريق حديث، به سنّت عملى و قولى و تقرير پيامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) دست مى يابيم و از همين جاست كه جايگاه حديث صحيح و اهميّت آن، بيش از پيش روشن مى شود و لذا امام باقر(ع) به جابر فرمود:

۰.يا جابر! واللّه لحديث تصيبه من صادق فى حلال و حرام خير لك ممّا طلعت عليه الشّمس حتّى تغرب. ۱

۰.اى جابر! به خدا قسم اگر حديثى از شخص صادقى در مورد حلال و حرام به تو برسد، از آنچه آفتاب بر آن مى تابد برايت بهتر است.

امّا در طول تاريخ معارف بشرى و در بستر تاريخ اديان الهى، هميشه مردمانى

1.المحاسن ۱/۳۵۶/۷۵۶ و بحارالانوار۲/۱۴۷/۱.

صفحه از 178