تاريخ : یکشنبه 1388/5/4
کد خبر: 2693
کتاب «علوم اسلامی برای همه» منتشر شد

کتاب «علوم اسلامی برای همه» منتشر شد

News

  

شنبه 25/3/87

راوی: کتاب «علوم اسلامی برای همه» شامل اصول دین ـ فروع دین ـ اخلاق تالیف حجة الاسلام شیخ محمد بهشتی منتشر شد.

به گزارش راوی: بخش اول این کتاب به ارکان اصول دین و اهمیت آن می پردازد.
بخش دوم به فروع دین و تبیین جایگاه آن در اسلام می پردازد.
بخش سوم با عنوان اخلاق، اخلاق نظری و اخلاق عملی را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

علوم اسلامی برای همه

کتاب «علوم اسلامی برای همه» با 423 صفحه در 1000 نسخه، جلد نرم و بهای 4000 تومان توسط انتشارات امید منتشر گردید.

News

  

شنبه 25/3/87

راوی: کتاب «علوم اسلامی برای همه» شامل اصول دین ـ فروع دین ـ اخلاق تالیف حجة الاسلام شیخ محمد بهشتی منتشر شد.

به گزارش راوی: بخش اول این کتاب به ارکان اصول دین و اهمیت آن می پردازد.
بخش دوم به فروع دین و تبیین جایگاه آن در اسلام می پردازد.
بخش سوم با عنوان اخلاق، اخلاق نظری و اخلاق عملی را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

علوم اسلامی برای همه

کتاب «علوم اسلامی برای همه» با 423 صفحه در 1000 نسخه، جلد نرم و بهای 4000 تومان توسط انتشارات امید منتشر گردید.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :