تاريخ : یکشنبه 1388/5/4
کد خبر: 2700
کتاب «خطبه های معصومین (ع) در جمعه ها و عیدین » منتشر شد

کتاب «خطبه های معصومین (ع) در جمعه ها و عیدین » منتشر شد

News

شنبه 1/4/87

خطبه های معصومین (ع) در جمعه ها و عیدین راوی: کتاب «خطبه های معصومین (ع) در جمعه ها و عیدین » مشتمل بر سه خطبه از رسول الله صلی الله علیه و اله، یازده خطبه از امیرالمؤمنین علیه السلام، یک خطبه از امام حسن علیه السلام و یک خطبه از امام محمد باقر علیه السلام منتشر شد.

به گزارش راوی: مولف در گزینش بیش از نیمی از خطبه ها از کتاب «نهج السعادة فی مستدرک نهج البلاغة» بهره برده است.
همچنین در این کتاب متن خطبه ها با اعراب گذاری، توضیح لغات و مشکلات در پاورقی و ترجمۀ فارسی در صفحۀ مقابل همراه است.


کتاب «خطبه های معصومین (ع) در جمعه ها و عیدین» تالیف مهدی عبداللهی با شمارگان 2500 نسخه در 120 صفحه، جلد نرم و بهای 2300 تومان توسط انتشارات پیام امام هادی علیه السلام منتشر گردید.

News

شنبه 1/4/87

خطبه های معصومین (ع) در جمعه ها و عیدین راوی: کتاب «خطبه های معصومین (ع) در جمعه ها و عیدین » مشتمل بر سه خطبه از رسول الله صلی الله علیه و اله، یازده خطبه از امیرالمؤمنین علیه السلام، یک خطبه از امام حسن علیه السلام و یک خطبه از امام محمد باقر علیه السلام منتشر شد.

به گزارش راوی: مولف در گزینش بیش از نیمی از خطبه ها از کتاب «نهج السعادة فی مستدرک نهج البلاغة» بهره برده است.
همچنین در این کتاب متن خطبه ها با اعراب گذاری، توضیح لغات و مشکلات در پاورقی و ترجمۀ فارسی در صفحۀ مقابل همراه است.


کتاب «خطبه های معصومین (ع) در جمعه ها و عیدین» تالیف مهدی عبداللهی با شمارگان 2500 نسخه در 120 صفحه، جلد نرم و بهای 2300 تومان توسط انتشارات پیام امام هادی علیه السلام منتشر گردید.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :