تاريخ : یکشنبه 1388/5/4
کد خبر: 2716
انتشار كتاب «فرهنگ نامه مسجد»

انتشار كتاب «فرهنگ نامه مسجد»

كتاب «فرهنگ نامه مسجد»، شامل رهنمودهای قرآن و حدیث در بارۀ مساجد، با نظمی نوین، تالیف آیة الله محمدی ری شهری، منتشر شد.

به گزارش راوی: این کتاب، با الهام گرفتن از قرآن و احادیث اسلامی، در جهت تقویت فرهنگ ساختن مسجد، چگونگی طراحی و معماری آن، احترام به این پایگاه مقدس، رعایت احکام و آداب آن، اهمیت مساجد تاریخی، لزوم هوشیاری در برابر سوء استفاده های سیاسی و اجتماعی از این پایگاه و گسترش فرهنگ حضور عموم مسلمانان و خصوصا جوانان در مسجد، نکات مهم و آموزنده ای را ارائه می نماید.
گفتنی است این مجموعه، بخشی از دانشنامۀ «میزان الحکمه» است که به دلیل اهمیت موضوع به صورت مستقل ارائه می گردد.
کتاب «فرهنگ نامۀ مسجد»، حاوی دوازده فصل است:
فضیلت مسجد، برکت های مسجد، ساختن مسجد، بزرگداشت مسجد، آبادانی معنوی مسجد، حضور زنان در مسجد، خدمت به مسجد، احکام و آداب مسجد، ویران کردن مسجد، برترین مسجدها، مسجد درون خانه، مسجد های نکوهش شده.
در پایان کتاب، عکس های رنگی برخی از مساجد بزرگ دنیای اسلام چاپ شده است.
«فرهنگ نامۀ مسجد»، با همکاری و ترجمۀ مرتضی خوش نصیب، در ۲۸۰ صفحه توسط سازمان چاپ و نشر دارالحدیث منتشر شده است.

به گزارش راوی: این کتاب، با الهام گرفتن از قرآن و احادیث اسلامی، در جهت تقویت فرهنگ ساختن مسجد، چگونگی طراحی و معماری آن، احترام به این پایگاه مقدس، رعایت احکام و آداب آن، اهمیت مساجد تاریخی، لزوم هوشیاری در برابر سوء استفاده های سیاسی و اجتماعی از این پایگاه و گسترش فرهنگ حضور عموم مسلمانان و خصوصا جوانان در مسجد، نکات مهم و آموزنده ای را ارائه می نماید.
گفتنی است این مجموعه، بخشی از دانشنامۀ «میزان الحکمه» است که به دلیل اهمیت موضوع به صورت مستقل ارائه می گردد.
کتاب «فرهنگ نامۀ مسجد»، حاوی دوازده فصل است:
فضیلت مسجد، برکت های مسجد، ساختن مسجد، بزرگداشت مسجد، آبادانی معنوی مسجد، حضور زنان در مسجد، خدمت به مسجد، احکام و آداب مسجد، ویران کردن مسجد، برترین مسجدها، مسجد درون خانه، مسجد های نکوهش شده.
در پایان کتاب، عکس های رنگی برخی از مساجد بزرگ دنیای اسلام چاپ شده است.
«فرهنگ نامۀ مسجد»، با همکاری و ترجمۀ مرتضی خوش نصیب، در ۲۸۰ صفحه توسط سازمان چاپ و نشر دارالحدیث منتشر شده است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :