گفتكو با آية الله محمد باقر محمودي - صفحه 141

گفتگو با آية الله محمّدباقر محمودى

به كوشش: محمّدهادى خالقى

در شرايطى به ديدار استاد محمودى توفيق يافتيم كه ايشان آماده سفر به بيروت بودند. در عين حال، كريمانه ما را به حضور پذيرفتند و متواضعانه به پرسشهاى ما پاسخ گفتند. ۱

علوم حديث : از اينكه چنين فرصتى را در اختيار ما گذاشتيد، سپاسگزاريم. لطفاً در آغاز، براى خوانندگان علوم حديث، از زندگى تان بگوييد… از تولّد، شهر و ديار، نوجوانى، جوانى… و طلبگى در نجف.

استاد محمودى: للّه الشكر! شما هم زحمت كشيديد و خدا توفيقتان بدهد!
من تقريباً هفتاد و يك سال پيش، در روستاى «اعلامرودشت» (از توابع «لامِرد») در پنجاه فرسخى جنوب شيراز، به دنيا آمدم. از كودكى به معارف دينى، علاقه مند بودم و در نوجوانى براثر اشتياق ذاتى، قرآن و تفسيرهاى فارسى

1.با تأسف، نتوانستيم متن مكتوب اين گفتگو را پيش از سفر استاد، به نظر ايشان برسانيم، كه همين جا پوزش مى طلبيم.(ويراستار)

صفحه از 176