آميزش جنسي (بهداشت، آداب) - صفحه 19

۱۰۳۹.امام على عليه السلام :براى مرد ، مستحب است در نخستين شب از ماه رمضان به سراغ همسر خويش برود ؛ چرا كه خداوند عز و جل فرموده است : «در شب روزه (ماه رمضان) ، همخوابگى با زنان ، برايتان حلال شده است» و در اين آيه ، واژه «رفث» به معناى آميزش است . ۱

همچنين ، ر. ك : ج1 ، ص605 ، ح 1034 و ص611 ، ح 1035 .

ج ـ پوشيده داشتن

۱۰۴۰.امام على عليه السلام :پيامبر خدا از اين نهى فرمود كه در حالى مرد با همسرش آميزش كند كه كودكى در گهواره ، آنان را مى نگرد .

۱۰۴۱.امام صادق عليه السلام :انسان ، نبايد با وجود پسر بچّه در خانه ، با همسرش يا كنيزش آميزش كند؛ زيرا اين كار ، پيامدِ زنا دارد .

۱۰۴۲.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :سه چيز را از كلاغ بياموزيد : پنهان داشتن آميزش ، سحرخيزى در طلب روزى ، و احتياط ورزى او را .

1.در الخصال به جاى «براى مرد» ، عبارت «براى مسلمان» آمده است .

صفحه از 52